Much, many, plenty of, a lot of, lots of … tehát sok :)

kezdő

Tanuljuk meg helyesen használni ezeket a kifejezéseket és a hozzájuk tartozó nyelvtani szabályokat!  

Angolul ezek a szavak nagyjából ugyanazt jelentik: sok. Persze nem írnék egy ilyen hosszú fejezetet a dologról, ha semmi különbség és trükk nem lenne a használatukkal kapcsolatban. Na nézzük is meg most rögtön, hogy hogyan és mikor kell őket használni.

Ahhoz, hogy teljes mértékben megértsd a szabályokat, légyszi olvasd el azt is, hogy mit kell tudni a megszámlálható és nem megszámlálható főnevekről! 

A lot of/lots of

MEGSZÁMLÁLHATÓ

NEM MEGSZÁMLÁLHATÓ

There are a lot of things in the closet.

There are lots of thingsin the closet.

I have a lot of money.

I have lots of money.

Sok dolog van a szekrényben.

Sok pénzem van.

Magyarul még van számos egyéb módja is, hogy ezt kifejezd: például „Egy rakás cucc van a szekrényben.” vagy „Egy csomó pénzem van.” A lényeg az, hogy az a lot of/lots of szerkezettel azt fejezheted ki, hogy valamiből sok van.

Mindkét kifejezést (a lot of/lots of) használhatod a megszámlálható és a nem megszámlálható főnevekkel is. De!A megszámlálható főnevekkel többes számot kell használnod (pl. a lot of things/ lots of things), a nem megszámlálható főnevekkel pedig egyes számot kell használnod (hiszen nem is nagyon tudnál többes számot használni, mivel a nem megszámlálható főneveknek nincs többes száma… szóval: pl. a lot of money/ lots of money).

Az a lot of/ lots ofkifejezéseket használhatod kijelentő mondatokban, tagadó mondatokban és kérdésekben is. Használatuk hétköznapi, a nem hivatalos stílusban fordul leginkább elő. Hivatalos szövegekben inkább a much/many kifejezéseket fogjuk használni. A lots of még az a lot of kifejezésnél is lazább egy kicsit, de egyébként semmi különbség nincs közöttük.

Kihagyhatod az of -ot, ha a beszélő és a hallgató számára is egyértelmű, hogy az a lot of/ lots of mire vonatkozik:

Have you seen any lions at the safari? Yes, (I’ve seen) a lot/lots. – Láttál oroszlánokat is a szafarin? Igen, sokat (láttam).

Az a lot of/ lots of kifejezéseket fokhatározóként is használhatod:

Did you enjoy yourselves at the party yesterday? Yes, we enjoyed ourselves a lot/lots. – Jól éreztétek magatokat a partin? Igen, nagyon jól éreztük magunkat.

Much/many

A much és a many kifejezések ugyanazt jelentik, mint az a lot of/ lots of , de ezeknek a használata egy picikét hivatalosabb. Nézzük csak meg, hogy mi a különbség a much és a many között!

MEGSZÁMLÁLHATÓ

NEM MEGSZÁMLÁLHATÓ

Are there many apples on the tree?

Do we have much wine?

Van sok alma a fán?

Van sok borunk?

There aren’t many apples on the tree.

We haven’t got much wine.

Nincs sok alma a fán.

Nincs sok borunk.

Ahogy azt a példákban is láthatod, a many + többes számot a megszámlálható főnevekkel, a much + egyes számot pedig a nem megszámlálható főnevekkel kell használnod. (Emlékezz, a nem megszámlálható főneveknek nincs is többes számú alakja!)

Bár a much/ many kifejezéseket használhatod kijelentő mondatokban, kérdésekben és tagadásokban is, általában kérdésekben és tagadásokban szoktak előfordulni. Kijelentő mondatban használva nagyon hivatalosan hangzik. (Természetesen, ha hivatalos hangnemet szeretnél megütni, akkor ezt kell használnod!)

A much/many kifejezésekkel együtt használhatsz különböző fokhatározókat is (míg az a lot of/ lots of kifejezésekkel nem). Nézd csak:

You’ve so many friends!Annyira sok barátod van!

She’s so much free time!Annyi sok szabadideje van!

They’ve too many cats!Túl sok macskájuk van.

Aunt Emily has too much money. She can’t even spend it.Emily néninek túl sok pénze van. El se tudja költeni.

You’ve (just) as many friends as I do.Neked pont annyi barátod van, amennyi nekem.

You’ve (just) as much time as I do.Neked pont annyi időd van, mint nekem.

How much? How many?

Tehát azt már tudod, hogy a many a megszámlálható, a much pedig a nem megszámlálható főnevekkel használatos. Azt is megbeszéltük, hogy az a lot of/lots of kifejezéseket többnyire kijelentő mondatokban használjuk (függetlenül attól, hogy a főnév megszámlálható-e vagy sem), a many/much szavakat pedig kérdések feltevésekor és tagadáskor alkalmazzuk inkább.

Ha pontosan szeretnéd tudni, hogy mennyi van egy bizonyos dologból, akkor a How much/How many kérdőszavakkal kell feltenned a kérdéseket. Természetesen nem meglepő, gondolom, hogy ebben az esetben is a many fog a megszámlálható, a much pedig a nem megszámlálható dolgokra vonatkozni!

HOW MANY …?

(COUNTABLE)

HOW MUCH …?

(UNCOUNTABLE)

How many pencils can you see?

How many apples do you have?

How much sugar do we have?

How much beer can you drink?

I can see 5 pencils.

I have a lot of apples.

We have a kilo of sugar.

I can drink a lot of beer.

Hány ceruzát látsz?

 

Hány almád van?

Mennyi cukrunk van?

Mennyi sört tudsz meginni?

5 ceruzát látok.

 

Sok almám van.

Egy kiló cukrunk van.

Sok sört tudok meginni.

Plenty of

A plenty of kifejezés is azt jelenti, hogy sok, de van egy olyan többletjelentése is, hogy sok, több mint kellene. Használata nagyon hasonlít az a lot of/ lots of kifejezésre. Ezt is lehet használni a megszámlálható és a nem megszámlálható főnevekkel is. A szabály ugyanaz: a megszámlálható főnevek után többes szám jön (pl. plenty of things), a nem megszámlálható főnevek után pedig egyes szám (pl. plenty of time)!     

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!