PAST SIMPLE VS. USED TO AND WOULD

alapfok
Ebben a leckében megtanulunk két olyan szerkezetet, amelyet a múlt idő kifejezésére használnak … és mégsem igeidő.

A múlt idő kifejezésére szolgáló 6 igeidőn kívül (Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous) a múlt idő egy-két speciális esetének leírására nem igeidőt, hanem két, egymáshoz nagyon hasonló kifejezést használnak. Ez a két kifejezés a used to és a would. 

Nézzük először a ’USED TO’ –t:

My brother used to smoke, but he quit a month ago. – A testvérem dohányzott, de egy hónapja abbahagyta.

The school building used to be a hospital. Az iskola épülete régen egy kórház volt.

 Képzése a következőképpen alakul:

Kijelentés: ALANY + USED TO (minden számban és személyben) + IGE első alakja

Tagadás: ALANY + DIDN’T USE TO (minden számban és személyben) + IGE első alakja

Kérdés: DID+ ALANY + USE TO+ IGE első alakja

Láthatod, hogy tagadásban és kérdésben már csak use to van, mert pont úgy működik, mint a Past Simple kérdésben és tagadásban (mivel tulajdonképpen ez egy kifejezés, ami csak Past Simple-ben létezik), tehát a did segédige használatával. Ha meg a did segédigét használjuk, akkor magát az igét ugye már nem kell múlt időbe tenni, így a  used to-ból use to lesz.

Mikor használjuk a ’used to’-t?

Akkor használjuk, amikor olyan múltbeli szokásokról és állapotokról beszélünk, amelyek egy olyan múltbeli időszakhoz köthetőek, amelyek már befejeződtek (pl. gyerekkoromban – when I was a child, amikor iskolás voltam – when I was at school, stb. – ha ilyen jellegű időhatározó van a mondatban szinte tuti, hogy used to-t kell használni). 

Most pedig nézzük meg, hogy mi a különbség a Past Simple és a used to között?

Past Simple: múltban (konkrétan ismert, vagy legalább nagyjából behatárolható időpontban) történt esemény, vagy események egymásutánja
Used to: múltbeli szokások, állapotok (tehát nem egy konkrét esemény) leírása (a jelenbeli szokásos, rendszeres cselekvésekre ugye a Present Simple igeidőt használtuk, a múltban pedig tehát a “used to”-t kell) 

a) múltbeli szokás:

I used to go swimming three times a week when I was at university. – Egyetemista koromban hetente háromszor jártam úszni.  

b) múltbeli állapot:

I used to have long hair when I was a little girl.– Kislánykoromban hosszú hajam volt. 

WOULD használata múlt idő kifejezésére

A would-ot pedig múltbeli ismétlődő vagy rendszeres cselekvések, bizonyos múltbeli időszakhoz köthető jellemző tevékenységek leírására használjuk (időhatározók ugyanabba a kategóriába tartoznak, mint a used to-nál, de itt is igaz, hogy nem kötelező feltétlenül lennie időhatározónak a mondatban).

Múltban ismétlődő cselekvés:

I would go fishing every weekend with my grandfather when I was a child. Nowadays I go fishing alone. – Gyerekkoromban minden hétvégén horgászni jártam a nagyapámmal. Manapság egyedül járok horgászni.

Az every Sunday miatt (meg a when I was a child miatt) ez egy múltbeli időszakban zajlott rendszeresen ismétlődő cselekvés.                     

Múltbeli időszakhoz köthető jellemző tevékenységek:

My mother would always make me scrambled eggs for breakfast. – Anyukám mindig rántottát csinált nekem (rántottát szokott csinálni nekem – már nem!) reggelire.

Nagyi mindig forró csokit (szokott volt) nekem csinálni reggelire.

Nem túl könnyű meghúzni a határvonalat a used to és a would között, mert tényleg sokszor a beszélőnek a,  mondandóhoz való viszonya dönti el, hogy melyik a megfelelő. Összefoglalom még egyszer röviden a különbséget:

Used to VS. would

Tehát, végül is a used to-t és a would-ot is használhatod múltbeli ismétlődő cselekvésekre és eseményekre. Egyik sem egy konkrét cselekvésre, konkrét múltbeli időpontra vonatkozik, hanem egy egész múltbeli időszakra (pl. gyerekkoromban, régen, iskolás koromban, bezzeg az én időmben, stb. – ha ilyesmi időhatározó van a mondatban, akkor biztos, hogy used to vagy would szerkezet kell bele!) jellemző tevékenységre. Nagyon fontos viszont, hogy múltbéli – már nem létező – állapotok leírására csak a used to-t lehet használni! Ha biztosra akarsz menni, használd inkább mindig a “used to”-t, azzal me, foghatsz mellé! 

My grandfather used to walk/would walk five kilometers every morning.– Nagyapám valaha öt km-t gyalogolt naponta.

He used to be a baker. – Pék volt régen.
(Nem pedig He would be a baker, mert az, hogy pék volt nem egy cselekvés vagy esemény, hanem egy állapot!)

I used to have a dog called Pedro. – Volt egy Pedro nevű kutyám.
(… és nem I would have a dog called Pedro, mert ez is egy állapot, és nem egy esemény!)

Szóval a used to-s mondatokban mindig benne van az is, hogy amire vonatkozik, annak már rég vége. Ha azt mondod, hogy I used to …, akkor abban az is mindig benne van, hogy már nem érvényes az a dolog, amiről szó van!

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!