Hogyan tegyünk fel kérdéseket angolul?

Ebben a rövid összefoglalóban arról olvashattok, hogyan is teszünk fel kérdéseket angolul, magyarázatokkal és példamondatokkal megtűzdelve.

 

Az angol nyelv a magyarhoz képest egy kissé bonyolultan teszi fel a kérdéseket. Míg magyarul sokszor elég a hangsúllyal (írásban egy kérd?jellel) jelezni, hogy na ez itt most egy kérdés (és nem kijelentés vagy felkiáltás), addig az angol nyelvben a kérdésekhez nem csak hangsúlyt és írásjel jelzi a kérdést, hanem a szórend is. Ha angolul szeretnél egy kérdést feltenni, akkor kérd? szórendet kell használnod. Miel?tt belemélyednénk a kérd? szórend részletes taglalásába, ismerkedjünk meg néhány alapfogalommal.

Kétfajta kérdés típus létezik:

1. YES-NO QUESTIONS
Az yes-no (azaz az igen-nem) kérdésre a válasz meglep? módon ‘igen’ vagy ‘nem’. Az ilyen típusú kérdéseknél nincs kérdőszó, csak a kérdő szórendből derül ki, hogy ez itt egy kérdő mondat.

Pl:

You are hungry.
Éhes vagy.
Statement.
Kijelentés
Are you hungry.
Éhes vagy?
Question
Kérdés

Ahogy azt a példából is láthatod, magyarul az írásjel kivételével semmi különbség nincs a kérdő és a kijelentő mondat között, angolul pedig megváltozott a mondat szórendje: kijelentő szórendből kérdő szórend lett.

Létezik tagadó yes-no kérdés is:

Aren’t you hungry?Nem vagy éhes?

Ebben az esetben is kérdő szórendet használunk (természetesen) és a segédigét tesszük (amivel kérdezünk) tagadó alakba. A kérdéseknek ezt a formáját (mármint a tagadó yes-no kérdéseket) akkor szoktuk használni, amikor a válaszadótól pozitív (azaz igenlő) választ várunk.

2. WH- questions (azaz a ‘dáböljúédzs’ questions 🙂 )

Először is tisztázzuk, hogy miért hívják így őket. ‘WH-question’ a nevük, mivelaz ilyen típusú kérdések tartalmaznak kérdőszót is, és angolul a kérdőszavak (1 kivételével) ezzel a két betűvel kezdődnek. Wow!

Tehát, az ilyen kérdésekben van kérdőszó, tehát igen-nem választ nem lehet ezekre adni. A WH-questions-re (magyarul kérdőszavas kérés) minimum egy szóval, de leginkább egy teljes mondattal kell válaszolni. (Kezdő nyelvtanulóknál örülünk az egy szónak is, hisz legalább értik a kérdést! 🙂 ) Na nézzünk egy-két példát!

 

WHO is this man?
KI ez a férfi?
WHAT is his name?
MI a neve?
WHERE is he from?
HOVA valósi?
WHY is he scared?
MIÉRT fél?
WHEN was he born?
MIKOR született?
He’s a secret agent.
Egy titkosügynök.
His name is Fox.
Fox-nak hívják.
He’s from Canada.
Kanadába valósi.
I don’t know!
Nem tudom!
I have no idea! Ask him!
Fogalmam sincs! Kérdezd meg tőle!
SecretAgent_573275723.jpg
KÉRD?SZAVAK ANGOLUL

Who?Ki?/Kik?/Kit?/Kiket?
Whom?Kinek?/(Kit?), és még sok minden más prepozícióval kombinálva
What?Mi?/Mik?/Mit?/Miket?
Where?Hol?
When?Mikor?
Which?Melyik?
Why?Miért?
Whose?Kié?
How?Hogy?/Hogyan?

Ezeken felül van még egy ‘WH’ szó, de ez nem kérd?szó (hanem kérdést fog bevezetni majd függő beszédben, de még a jövő zenéje…): WHETHER.

Minden WH- szó vezethet be kérdést, kivéve az előbb említett ‘WHETHER‘:

Who is that girl?Ki az a lány?
Whom are you talking to?Kihez beszélsz?
What is this?Mi ez?
Where is the station?Hol van az állomás?
When is your birthday?Mikor van a születésnapod?
Which cake do you prefer?Melyik süti teszik jobban?
Why are you laughing?Miért nevetsz?
Whose car is this?Kié ez a kocsi?
How are you?Hogy vagy?

Minden WH- szó vezethet be függő kérdést (indirect/reported question), a ‘WHETHER’ is:

He asked me who that girl was.Megkérdezte tőlem, hogy ki az a lány.
She asked her whom he was talking to.Megkérdezte tőle, hogy kihez beszél.
Can you tell me what this is?Meg tudod mondani, hogy mi ez?
I wonder where the station is.Azt szeretném tudni, hogy hol van az állomás.
He asked me when my birthday is.Megkérdezte, hogy mikor van a születésnapom.
She asked the children which cake they preferred?Megkérdezte a gyerekeket, hogy melyik süti tetszik nekik jobban.
They didn’t know why we were laughing.Nem tudták, hogy miért nevetünk.
My father asked us whose car it was.Apám megkérdezte, hogy kié a kocsi.
They asked me how she was.Megkérdezték tőlem, hogy ő hogy van.
The director asked me whether I spoke foreign languages.Az igazgató megkérdezte tőlem, hogy beszélek-e idegen nyelveket.

 

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!