Középfokú nyelvtani teszt 1. – interaktív nyelvtani teszt

középfok
… és akkor közkívánatra: nyelvtani teszt megoldásokkal! 

Válaszd ki a helyes megoldást!

Magyarázatok:

 1. for
  You give something to somebody but you buy it for somebody.
  prepozíció nélkül így is lehetne mondani: I bought my father a present.
 1. faster
  gyorsan –
  ‘fast’ és nem ‘fastly’, az egyszótagú mellékneveket nem fokozzuk a ‘more’ szóval
 2. should have given
  “adnom kellett volna”
  Mondhatjuk így is: ought to have given
  A “must have given” azt jelenti, hogy “bizonyára adtam”
 3. you to read
  would like somebody to + ige a helyes szerkezet
  (szeretné, ha valakit megtenne valamit)
 4. to sit on
  amin ülhetnék
 5. Bill to come
  ask somebody to + ige a helyes szerkezet
  (megkérni valakit, hogy csináljon valamit)
 6. are going
  folyamatos jelen, mert elterveztük, biztosan megyünk
 7. noticing
  can’t help vonzata az ige –’ing’-es alakja
  (kénytelen valamit megtenni/nem tudja megállni, hogy ne tegyen meg valamit)
 8. will have started
  By the time vonzata a mondat második felében: future perfect, azaz will have + az ige harmadik alakja
  (by the time: amikorra)
 9. had been working
  a mondat múlt idővel kezdődik, ami miatt az igét egyeztetnünk kell, ezért had been working és nem have been working
 10. hadn’t taken
  a feltételes mód harmadik esete: Mondat ‘if’-fel kezdődő felében: had/hadn’t + az ige harmadik alakja, a mondat második felében: would/wouldn’t + have + ige harmadik alakja
 11. it cost
  Függő beszédben állító szórendben lesz a kérdés, ezért nem ‘did it cost’, a cost ige mindhárom alakja cost, cost, cost, ezért nem jó a costed
 12. still
  a ‘yet’ a mondat végére jönne, az already pedig azt jelenti, hogy ‘már’
 13. He can’t speak English very well. –
  command of English = angoltudás,
  command = parancs
 14. should
  Lehetne még ‘ought to’, ami a ‘should’-hoz hasonlóan azt jelenti, hogy ‘kellene’,
  a need pedig akkor lenne használható, ha állna utána egy ‘to’.

 

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!