Levélírás – Hogyan írjunk hivatalos levelet

Az első részben megnéztük, hogyan kell baráti hangvételű levelet írni. Most térjük át a hivatalos levélre, és nézzük meg, ebben az esetben milyen szabályokra kell figyelnünk!

Mielőtt megnéznénk egy konkrét levélmintát, fussuk át a legfontosabb formai szabályokat, és kifejezéseket!

 

A te címed jön ide
Ide jön annak a személynek a neve /titulusa/ cégnek a neve, akihez a levél szól
Dátum: nap, hónap, év
Bevezetés
Befejezés
A te aláírásod jön ide

Nézzük először a legfontosabb formai szabályokat:

  • a megszólítás után nem kell semmilyen írásjel
  • a nem hivatalos levéllel ellentétben, itt NEM LEHET összevont alakokat használni (it’s, we’re, didn’t, stb.), csak rendesen külön írva: DO NOT, IT IS, stb.
  • ha nem ismered a személyt, akinek írsz, akkor a megszólítás: ‘Dear Sir or Madam’ és a levelet a következőképpen fejezd be: ‘Yours faithfully’ (Amerikai angolban: ‘Sincerely yours’ vagy ‘Truly yours’)
  • Ha tudod a nevét a személynek, akihez írsz, akkor így szólítsd meg: ‘Dear Mr/Miss/Ms/Mrs Williams’ és így fejezd be: ‘Yours sincerely’ (Amerikai angolban: ‘Sincerely yours’ vagy ‘Truly yours’)

Íme néhány hasznos kifejezés és mondat, amiket fel tudsz használni, ha hivatalosi levelet szeretnél írni:

 

Az eleje és a vége
Dear Sir/MadamTisztelt Uram/Hölgyem
Dear Mr/Ms/Mrs/Miss JonesTisztelt Jones úr/stb …
Yours faithfullyTisztelettel/Üdvözlettel
Yours sincerelyTisztelettel/Üdvözlette

Válasz egy hirdetésre
With reference to your advert in the current issue of …A … aktuális számában megjelent hirdetésére hivatkozva …
I have read your advertisement in the July issue of …Olvastam hirdetését a … júliusi számában
In your advertisement you state that ….A hirdetésében Ön azt állatja, hogy …
Could you confirm that …Meg tudná erősíteni, hogy …

Hivatkozás egy levélre
Thank you for your letter of December 3rd giving me information about …Köszönöm a december 3-i levelét, amelyben tájékoztat a …ról

Részletek megerősítése
I am writing to confirm my telephone order of this morning. I would like to order …Azért írok, hogy megerősítsem a reggeli telefonos rendelésem . Szeretnék rendelni …
I would like to confirm my booking of (one double room) for (three) nights, arriving on (Thursday 15th July), and leaving on (Sunday 18th).Szeretném megerősíteni a szobafoglalásom, amely egy (két) ágyas szobára, (három) éjszakára vonatkozik, július 15-i érkezéssel és 18-i (vasárnap indulással.

Ha kérünk valamit
I would be grateful if you would send me a …Hálás lennék, ha küldene nekem egy …
Could you possibly send me …Esetleg tudna nekem küldeni egy …

Ha megköszönünk valamit
Thank you once again for your help.Még egyszer köszönöm a segítségét.
I would like to thank you for …Szeretném megköszönni a …-t /hogy …
Thank you for …Köszönöm a …-t/hogy …

Ha panaszt teszünk
I am writing to complain about …Azért írok, hogy panasz tegyek a …-tal kapcsolatban.
Last week I bought a … . It is not working and I would like to return it for a full refund.Múlt héten vásároltam egy …-t. Nem működik és szeretném, ha a teljes árát visszatérítenék.

Hogyaan fejezzük be a levelet
I hope you will give this matter immediate attention.Remélem, hogy azonnal figyelmet tud szentelni ennek az ügynek.
I look forward to hearing from you as soon as possible.Várom válaszát amilyen hamar csak lehetséges.

businessletter_622467054.jpg

Nézd meg ezt is:  Hallás utáni értést ellenőrző feladatsor - ALAPFOK (B1)
Kezdőlap
Leckekereső
Napi leckék
Videokurzusok
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!