Scary Idioms – Félelmetes idiómák

Tanuljunk meg egy-két félelmetes idiómát :)

to go on a witch-hunt
meaning: 
to try and find and punish or harrass people with unpopular opinions, usually because they are said to be dangerous to others
magyarul: boszorkányhadjáratot indítani
example: Samuel was the victim of a witch-hunt at work, and was fired because of his new and innovative ideas. – Samuel boszorkányhadjárat áldozata lett a munkahelyén, az új és innovatív ötletei miatt rúgták ki.

skeleton in the cupboard
meaning: a skeleton in the cupboard is something that might bring shame or embarrassment to a family or person if other people knew about it
magyarul: csontváz a szekrényben, olyan „szennyes”, amit nem szívesen tereget ki egy család
example: Mrs Duncan had a skeleton in the cupboard: she had been in prison for burglary. – Mrs Duncan-nek is lapult egy csontváz a szekrényében: korábban börtönben ült betörés miatt.

a ghost town
meaning: a ghost town is one that has been abandoned and is no longer inhabited
magyarul: szellemváros
example: Everybody has left the village after the flood and it is like a ghost town now. – Mindenki elhagyta a falut az árvíz után, és most olyan, mint egy szellemváros.

to chill the blood
meaning: if something chills your blood, it scares you
magyarul: megfagyasztja a vért valakiben, megijeszti
example: The screams from the haunted mansion chilled my blood. – A szellemkastélyból jövő sikolyok hangja megfagyasztotta az ereimben a vért.

to act in cold blood
meaning: to do something deliberately and without emotions or mercy
magyarul: hidegvérrel cselekedni
example: They killed the old lady in cold blood. – Hidegvérrel ölték meg az idős asszonyt.

to be out/after one’s blood
meaning: to be determined to get revenge
magyarul: valakin bosszút akar állni
example: The mafia boss’s wife was murdered so he is after the killer’s blood. – A maffiafőnök nejét meggyilkolták, így ő most bosszút akar állni a gyilkoson.

to stab in the back
meaning: to betray somebody
magyarul: hátba döfni valakit, hátba támadni valakit
example: We empolyed him, but he stabbed us in the back by telling lies about us to everyone. – Alkalmaztuk, de ő hátba döfött minket azzal, hogy hazugságokat mondott mindenkinek rólunk.

a night owl
meaning: someone who likes being awake and active at night
magyarul: éjszakai bagoly
example: I’m a night owl, and I do my best work in the evenings and at night. – Éjszakai bagoly vagyok, és a legjobba este és éjjel dolgozom.

to scare the pants off someone
meaning: to frighten somebody
magyarul:  halálra rémiszteni valakit
example: Darkness scares the pants off me. – A sötétség halálra00 rémít.

a Jekyll and Hyde personality
meaning: someone who has two sides to their personality
magyarul: kettős személyisége van
example: Everybody thinks that Paul is a lovely guy, but he can be cruel and heartless. He has a Jekyll and Hyde personality. – Mindenki azt gondolja, hogy Paul egy kedves fickó, de nagyon kegyetlen és szívtelen tud lenni. Olyan, mint Jekyll és Hyde.

to smell a rat
meaning: to be suspicious about something, to suspect that something is not as it appears
magyarul: gyanúsnak érezni valamit, „valami bűzlik” valamivel kapcsolatban
example: The man said we could trust him as he is a lawyer, but I smell a rat. I think he is lying. – A férfi azt mondta, hogy megbízhatunk benne mert ügyvéd, de nekem valami bűzlik. Szerintem hazudik.

mad as a hatter
meaning: completely insane
magyarul: teljesen meg van őrülve
example: Don’t trust him, he is mad as a hatter, and never knows what he is talking about. – Ne bízz benne, mert teljesen őrült, és sose tudja, hogy miről beszél. 

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!