Virágos-növényes idiómák – FLOWER AND PLANT IDIOMS

Közeleg a tavasz, sőt lassan a nyár is, így itt az ideje, hogy megtanuljunk néhány virágokkal és növényekkel kapcsolatos idiómát és kifejezést is.

a rolling stone gathers no moss
meaning:a person who is always travelling and changing jobs has the advantage of having no responsibilities, but also has disadvantages such as having no permanence
magyarul: a gördülő kövön nem telepszik meg a moha; aki nem állapodik meg, annak nincs kötelezettsége, de állandóság sincs az életében
example: Jack hasn’t had a steady relationship for ages. He is travelling all the time and a rolling stone gathers no moss. – Jacknek nem volt komoly kapcsolata már nagyon rég. Állandóan utazik és a gördülő kövön nem telepszik meg a moha.

to come up smelling of roses
meaning:to emerge from a situation with one’s reputation undamaged
magyarul: tisztán jönni ki egy helyzetből
example: When the results of the investigation were announced last year, my boss came up smelling of roses. – Amikor a nyomozás eredményét bejelentették tavaly, a főnököm végül is tisztán jött ki a helyzetből.

hearts and flowers
meaning:sentimentality
magyarul: szentimentális, érzelgős
example: I liked the movie, although I didn’t care for the hearts and flowers part. – Tetszett a film, kivéve az érzelgős részeket.

to plant a seed
meaning:to do something that will develop more in the future
magyarul: elvetni a magot, nagyreményű dologba fogni
example: I’m not just trying to gain friends, I hope to plant a seed that will help me build a business. – Nem csak barátokat igyekszem szerezni, hanem szeretném a magot is elvetni, amelyből remélhetőleg egy vállalkozás lesz. 

to nip in the bud
meaning:to stop something at an early stage, before it develops or becomes worse
magyarul: csírájában elfojtani
example: He wanted to be an actor, but his parents soon nipped that idea in the bud. – Színész akart lenni, de a szülei még csírájában elfojtották az ötletet.

fresh as a daisy
meaning:lively and attractive, in a clean and fresh way
magyarul: harmatos, mint a rózsa
example: I met Mandy the other day.  She looked as fresh as a daisy. – Mandyvel találkoztam a minap. Harmatos volt, mint a rózsa.

to be pushing up the daisies
meaning:dead
magyarul: alulról szagolja az ibolyát, halott
example: Johnny has been pushing up the daisies for over 10 years. – Johnny már több, mint 10 éve alulról szagolja az ibolyát.

grassroots
meaning:the ordinary people who form the main body of an organisation or group
magyarul: azok az emberek, akik egy szervezet vagy csoport legnagyobb, alapvető részét alkotják
example: This organisation started as a grassroots movement. – Ez a szervezet alulról szerveződő mozaglomként indult.

to turn over a new leaf
meaning:to start to act or behave in a better or more responsible way
magyarul: tiszta lappal indítani
example: I have made a mess of my life. Now it’s time to turn over a new leaf and try to be a better person. – Elszúrtam az életemet. Ideje tiszta lappal indítani és igyekezni, hogy jobb ember legyek.

can’t see the forest for its trees
meaning:to be too focused on specific details to see the picture as a whole
magyarul: nem látja a fától az erdőt
example: You can’t see the forest for its trees. We found the weapon that connects him to the murder! – Nem látod a fától az erdőt. Megtaláltuk a fegyvert, ami a gyilkossághoz kapcsolja őt!

to sow wild oats
meaning:a person going through a period of carefree pleasure-seeking while they are young
magyarul: kiéli, kitombolja magát
example: I’ve sown my wild oats, now I prefer a night at home with a good book. – Én már kitomboltam magam, mostanában inkább egy jó könyvet választok esténként otthon.

shrinking violet
meaning:a timid or shy person
magyarul: félénk, mimóza
example: The witness was a shrinking violet who had difficulty expressing herself. – A tanú egy kis mimóza volt és nehezen fejezte ki magát.

I. Match each idiom to its definition.

1

to turn over a new leaf

a

to stop something at an early stage

2

to be pushing up the daisies

b

unable to see the whole picture

3

hearts and flowers

c

to start acting better, more responsible

4

to nip in the bud

d

lively and attractive

5

fresh as a daisy

e

sentimentality

6

can’t see the forest for its trees

f

to be dead


II. Fill in the gaps with the right words.

shrinking

grassroots

seed

stone

roses

oats


1. “Papa was a rolling …….., wherever he laid his hat was his home.”
2. It’s better to sow your wild …….. before getting married.
3. She is not a …….. violet, she is just afraid now.
4. The group was quite suspicious, but Jenny came up smelling of ……….
5. I’m not just trying to sell tickets, I hope to plant a ………. that will build future audiences.
6. A …………. movement pushed the Wisconsin senator toward the nomination.

Key: 

I. 1-c, 2-f, 3-e, 4-a, 5-d, 6-b

II. 1-stone, 2-oats, 3-shrinking, 4-roses, 5- seed, 6-grassroots

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!