APPLE IDIOMS – Almás idiómák

alapfok
A következő rövid leckéből almás idiómákat és kifejezéseket fogunk megtanulni magyarázattal, magyar jelentéssel és példamondatokkal.

a bad/rotten apple
definition: a person who has a negative effect on others in a group; troublemaker
magyarul: valami, valaki megrontója; aki rossz hatással van másokra; rossz befolyás, fekete bárány
example:  Sally keeps gossiping about our friends. She certainly is a bad apple who doesn’t belong in this group.  –  Sally folyton pletykál a barátainkról. Ő egy fekete bárány, akinek nincs helye a csoportunkban.

The apple doesn’t fall far from the tree.
definition: a child usually behaves like his or her parents
magyarul: Az alma nem esik messze a fájától.
example:  Sam always gets bad marks in school, just like his father did when he was a kid. The apple doesn’t fall far from the tree.  –  Sam folyton rossz jegyeket kap az iskolában, pont úgy, mint az apja az ő korában. Az alma nem esik messze a fájától.

the apple of someone’s eye
definition: when someone loves a person more than anyone or anything else
magyarul: valaki szeme fénye
example:   It’s not nice to have favourites when you teach school, but I must admit that Jane Smith is the apple of my eye among the fourth-grade kids. –  Nem rendes dolog, ha az embernek van kedvenc tanítványa az iskolában, de be kell vallanom, hogy a negyedikesek között Jane Smith a szemem fénye.

An apple a day keeps the doctor away.
definition: eating healthy foods will make you healthier and you won’t have to go to the doctor often
magyarul: Napi egy alma az orvost távol tartja.
example: What should you have for snack after lunch: a bag of crisps or some fruit? When in doubt, remember this English proverb: An apple a day keeps the doctor away!  –  Mit nassolj ebéd után? Csipszet vagy egy kis gyümölcsöt? Ha lenne bármi kétséged, jusson eszedbe ez az angol közmondás: Napi egy alma az orvost távol tartja.

to compare apples and oranges
definition: to compare two things that are too different to be compared fairly
magyarul: almát a körtével összehasonlítani; két egymáshoz nem mérhető dolgot összehasonlítani
example:  Comparing beer and good wine is like comparing apples and oranges – they’re two different things. –  A sört a jó borral összehasonlítani olyan, mintha almát hasonlítanánk a körtéhez. Két teljesen különböző dolog.

As American as apple pie.
definition: very or stereotypically American
magyarul: tipikusan/jellegzetesen amerikai; jellegzetesen amerikai, mint az almás pite
example: Baseball is as American as apple pie.  –  A baseball tipikusan amerikai labdajáték.

to upset the apple cart
definition: spoil something, especially an established arrangement or plan
magyarul: beleköp valaki levesébe, keresztülhúzza a számításait
example:   He promised to help with moving, but in the last minute he upset the apple cart and left me stranded. –  Megígérte, hogy segít a költözésnél, de az utolsó pillanatban keresztülhúzta a számításaimat és benne hagyott a pácban.

Big Apple
definition: an informal name for New York City
magyarul: a Nagy Alma
example:  We spent the weekend in the Big Apple and had a tremendous time. –  New Yorkban (a Nagy Almában) töltöttük a hétvégét, és csodásan éreztük magunkat.

alley apple
definition: a piece of manure
magyarul: lócitrom
example:  The biggest complaint about the carriage tours is all the alley apples the horses leave behind. –  A sétakocsikázással kapcsolatos legnagyobb panasz az, hogy a lovak után rengeteg lócitrom hever az utcán. 

one smart apple
definition: a smart or clever person
magyarul: okostojás
example:    Rick did great on the final exams. That boy is one smart apple. –  Rick nagyszerűen teljesített a záróvizsgán. Az a fiú igazi okostojás!

TETSZETT A LECKE? FIZESS ELŐ KEDVEZMÉNYESEN A NYOMTATOTT 5 PERC ANGOL MAGAZINRA, ÉS TANULJ VELEM TE IS SZÓRAKOZVA!

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!