NEW IDIOMS: Idiómák, kifejezések az új szóval

minden
Most pedig jöjjenek idiómák és kifejezések az új szóval – magyar jelentéssel és példamondattal együtt! 

to break new ground

meaning: to begin to do something that no one else has done; to pioneer
magyarul: valami olyanba fogni, amit még senki nem csinált; úttörő munkát végezni
example: Dr. Anderson was breaking new ground in cancer research. – Dr. Anderson úttörő tevékenységet végzett a rákkutatásban.

brand new

meaning: completely new and unused
magyarul: vadonatúj
example: That car is brand new, so be extra careful when you drive it. – Az a kocsi vadonatúj, úgyhogy különösen óvatosan vezesd.

like a kid with a new toy

meaning: very pleased; happily playing with something
magyarul: nagyon örül; örül, mint majom a farkának
example: Every time Bill gets a new gadget, he’s like a kid with a new toy. – Bill mindig odavan az örömtől, ha új kütyüt kap.

neat as a new pin

meaning: tidy; clean; in good or neat order
magyarul: nagyon rendes, rendezett
example: I expected Danny’s apartment to be a mess, but is was neat as a new pin! – Azt gondoltam, Danny lakása nagyon rendetlen lesz, de igazán takaros volt!

a new broom sweeps clean

meaning: a fresh leader or administration gets rid of the old and brings in new ideas and personnel
magyarul: új seprű jól seper; az új vezető új szabályokat, új embereket hoz
example: Once he takes office, the President will replace most of the people on the staff. A new broom sweeps clean. – Amint hivatalba lép, az elnök le fogja cserélni a stáb nagy részét. Új seprű jól seper.

new blood

meaning: new personnel; new member(s) brought into a group to revive it
magyarul: vérfrissítés; új emberek
example: This company needs some new blood to bring in new ideas. –Ennek a cégnek új ötletekre, és ezért némi vérfissítésre van szüksége.

new kid on the block

meaning: the newest person in a group
magyarul: az új ember, új tag a csapatban
example: I’m just the new kid on the block. I’ve only been working here for a month. – Én csak az új fiú vagyok. Csupán egy hónapja dolgozom itt.

to turn over a new leaf

meaning: to begin again, fresh; to reform
magyarul: új lapot nyitni, újrakezdeni
example: I have made a mess of my life. I’ll turn over a new leaf and hope to do better. – Elszúrtam az életemet. Most új lapot nyitok és remélem, hogy ez alkalommal jobban sikerül.

What’s new?

meaning: What has happened since I last saw you?
magyarul: Mi újság?
example: Hi, Jim! What’s new? – Szia, Jim! Mi újság?

a whole new ball game

meaning: a completely different situation; something completely different
magyarul: más helyzet, más tészta, más liga
example: Now that you’re here, it’s a whole new ball game. – Most, hogy itt vagy, egészen más a helyzet.

to ring in the new year

meaning: to celebrate the beginning of the new year at midnight on December 31
magyarul: éjfélkor köszönteni az új évet
example: We are planning a big party to ring in the new year. –Nagy bulit tervezünk az új év köszöntésére.

to be off to pastures new

meaning: if someone goes to pastures new, they leave their job or home in order to go to a new one
magyarul: otthont vagy munkát váltani és újba kezdeni; új vizekre evezni
example: Tom’s off to pastures new. He’s got a transfer to Australia. – Tom új vizekre evez. Ausztráliába helyezték át. 

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!