Money Idioms

újrakezdő

"Pénzes" idiómákkal foglalkozunk ebben a leckében! 

MONEY IDIOMS

Money doesn’t grow on trees
meaning: You should be careful how much money you spend because there is only a limited amount
magyarul: A pénz nem fán terem. (Ne pazarold.)
example: I don’t think we should buy that expensive TV set after all. Money doesn’t grow on trees. – Szerintem mégsem kellene megvennünk azt a drága TV készüléket. A pénz nem fán terem.

At all costs
meaning: at any expense, effort or money
magyarul: mindenáron, költséget nem kímélve
example: She always gets what she wants and now she wants to open an art gallery at all costs. – Mindig megkapja azt amit akar és most mindenáron gallériát akar nyitni.

Dime a dozen
meaning: easy to get and so not too valuable
magyarul: tucatszám kapható, nem túl értékes
example: Those machines are a dime a dozen, so they are of very little value. – Azok a gépek tucatszám kaphatóak és ezért nem túl értékesek.

Chip in
meaning: contribute money or pay together with others
magyarul: beleadni valamibe vagy közösen fizetni másokkal
example: Everybody chipped in and so we could organize a wonderful birthday party for our friend. – Mindenki beleadott a közösbe és így sikerült csodás szülinapi bulit szerveznünk a barátunknak.

Buy off
meaning: give money to somebody to stop them from doing their duty
magyarul: lefizetni valakit
example: He tried to buy off the policemen after he was caught speeding. – Megpróbálta lefizetni a rendőröket miután gyorshajtáson kapták.

Deadbeat
meaning: somebody who never pays the money he owes
magyarul: aki nem fizeti ki a tartozásait
example: I knew he was a deadbeat, so I warned them not to lend him any money. – Tudtam, hogy ő sosem fizeti ki a tartozásait, ezért figyelmeztettem őket, hogy ne adjanak neki kölcsön.

Buy (something) for a song
meaning: to buy something cheaply

magyarul: valamit nagyon olcsón megvenni, nagyon olcsón hozzájutni valamihez
example: I was able to buy my first car for a song. – Az első kocsimat szinte ingyen tudtam megvenni.

Chicken feed
meaning: a small amount of money

magyarul: nagyon kevés pénz
example: The amount of money that they paid me was chicken feed. – Az a pénz, amit fizettek nekem szinte semmi nem volt.

Cost an arm and a leg
meaning: to cost a lot of money

magyarul: nagyon sokba kerül
example: My new handbag cost an arm and a leg. – Az új táskám egy vagyonba került.

Go Dutch
meaning: to share in the cost of a meal or some other event

magyarul: osztozni a költségeken, szétdobni egymás között a költségeket
example: We decided to go Dutch when we went to the restaurant for dinner. – Úgy döntöttünk, hogy elosztjuk a költségeket, amikor elmentünk az étterembe vacsorázni.

Have money to burn
meaning: to have very much money, to have more money than is needed
magyarul: annyi pénze van, hogy azt sem tudja mit kezdjen vele
example: My uncle has money to burn and he is always travelling somewhere.- A nagybátyámnak annyi pénze van, hogy azt sem tudja mit kezdjen vele, és állandóan utazgat.

In the red
meaning: to be unprofitable, to be losing money, to be in debt

magyarul: rosszul megy neki, ráfizetéses, veszteséggel dolgozik
example: The company has been in the red for several months now and may soon go bankrupt. – A cég már pár hónapja veszteséggel dolgozik, és lehet, hogy hamarosan csődbe is megy.

Pour money down the drain
meaning: to waste money

magyarul: pénzt pazarolni
example: My brother is pouring money down the drain by always repairing his old car. – A testvérem csak pazarolja a pénzét azzal, hogy állandóan a régi kocsiját javíttatja.

Tighten one`s belt
meaning: to live on less money than usual

magyarul: meghúzza a nadrágszíjat
example: We decided to tighten our belt and try to save up some money for a holiday. – Úgy döntöttünk, hogy meghúzzuk a nadrágszíjat, és megpróbálunk egy kis pénzt spórolni nyaralásra.

Time is money
meaning: time is valuable so do not waste it

magyarul: az idő pénz
example: Time is money and I do not want to waste time talking to her. – Az idő pénz, és nem akarom azzal pazarolni az időmet, hogy vele beszélgetek.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!