Csillagos, napos, holdas idiómák

alapfok

Ebből a rövid interaktív és hangos összefoglalóból 10 csillagokkal és egyéb égitestekkel kapcsolatos idiómát tanulhatsz meg!

to see stars
meaning:
to see flashes of light in front of your eyes
magyarul: csillagokat látni
example: She bumped her head hard enough to see stars. – Úgy beverte a fejét, hogy csillagokat látott.

star-crossed lovers
meaning:
ill-fated lovers
magyarul: balsorsú szerelmesek
example: Romeo and Juliet were star crossed lovers. – Rómeó és Júlia balsorsú szerelmesek voltak.

to thank one’s lucky stars
meaning:
 be grateful for being fortunate and lucky
magyarul: szerencsecsillagnak hála
example: Thank my lucky stars, I wasn’t injured in the accident. – Hála a szerencsecsillagomnak, nem sérültem meg a balesetben.

to reach for the stars
meaning:
to set one’s goals high
magyarul: magasra tenni a lécet/a határ a csillagos ég
example: You shouldn’t settle for second best. Reach for the stars! – Ne elégedj meg kevesebbel. Tedd magasabbra a lécet!

to moon away
meaning: 
to waste time grieving over something
magyarul: sajnálkozásra pazarolni az időt
example: Ever since his girlfriend dumped him, he has been mooning his days away. – Amióta a barátnője kirúgta, ő sajnálkozásra pazarolja a napjait.

once in a blue moon
meaning:
 very rarely, almost never
magyarul: nagyon ritkán, szinte soha
example: Once in a blue moon he goes to the theatre, but otherwise he just sits at home all the time. – Nagy ritkán elmegy színházba, de máskülönben csak minduntalan otthon ül.

to be over the moon
meaning: 
to be very happy, extremely pleased
magyarul: nagyon elégedeett, rendkívül boldog
example: He was over the moon when his daughter was born. – Rendkívül boldog volt, amikor megszületett a lánya.

to ask for the moon
meaning: 
to have outlandish requests
magyarul: túl sokat kérni
example: She was never satisfied with anything she got and she always asked for the moon. – Sosem volt elégedett azzal, amit kapott és mindig túl sokat akart.

to make hay while the sun shines
meaning: 
to do as much as you can in a day
magyarul: amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra
example: Make hay while the sun shines! Don’t leave these tasks for later! – Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra! Ne halogasd ezeket a feladatokat!

There is nothing new under the sun.
meaning: 
everything has been seen before
magyarul: nincs új a nap alatt/nincs olyam, ami már ne történt volna meg
example: I am not surprised they also got divorced. There’s nothing new under the sun. – Nem csodálkozom, hogy ők is elváltak. Nem újdonság. 

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!