5 kifejezés naponta –Erin Brockovich – B2 – szókincsbővítés

középfok
A mai ötösünkben Julia Robert lesz a segítőnk. Az Erin Brockovich című filmből származó részletből megtanulhatunk hétköznapi kifejezéseket (Vigyázat, nem szépirodalmi a stílus!) és néhány jogi kifejezést is.

source (video): A Lame-Ass Offer – Erin Brockovich (6/10) Movie CLIP (2000) HD, Movieclips, Youtube

5 words:

 1. to piss sb off – feldühíteni valakit
  to annoy sb
 1. lame-ass offer – béna ajánlat
  completely inadequate, unimpressive, or unfashionable
  ‘lame-ass excuses’
 1. shit (US, vulg!) – semmi
  used in negatives to mean “anything”

  ‘You don’t know shit about what’s going on.’
 1. demurrer – pergátló kifogás
  a response in a court proceeding in which the defendant
  does not dispute the truth of the allegation but claims it is
  not sufficient grounds to justify legal action
 2. plaintiff – felperes
  someone who makes a legal complaint against someone else in court

5 expressions:

 1. let’s be honest. –
  Legyünk őszinték.
  Let’s tell the truth.
 2. when you split it between them –
  amikor szétosztod közöttük
  when you divide it into two or more parts
 3. a client of ours –
  egy kliensünk
  a client of our clients
 4. a waste of our time –
  időnk elpazarlása (időpocsékolás részünkről)
  the devotion of our time to a useless activity
 5. Damn right
  rohadtul/piszkosul így van
  used as an impolite way of agreeing with someone

Vocabulary

inadequate nem megfelelő
court proceeding bírósági eljárás
defendant vádlott/alperes
to dispute megvitatni valamit
allegation állítás/vádaskodás
sufficient ground megfelelő/elegendő indíték
to justify indokolni/igazolni
complaint vád
to divide megosztani/szétosztani
devotion feláldozás
counsellor(-at-law) tanácsos//ügyvéd/
törvényszéki képviselő
to multiply megszorozni
sophisticated kifinomult
hysterectomy méheltávolítás
spine gerinc/oszlop
to be worth érni valamennyit
uterus (anya)méh
by the way apropó
folks emberek

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!