5 szó naponta – Könnyen összekeverhető szavak 1.

középfok
A következő ötös csokorban 5 olyan szópárt vizsgálunk meg, amiket könnyen összekeverhetünk.

1.desert [ˈdezət] (n/v) – dessert [dɪˈzɜːt]  (n)

desert [ˈdezət] (noun) – sivatag

We were lost in the desert for five days. – Öt napra eltévedtünk a sivatagban.

to desert (verb) – elhagyni, magára hagyni valakit, faképnél hagyni; dezertálni

He deserted his wife and family for another woman. – Tom elhagyta a feleségét és a családját egy másik nőért.

How many people desert from the army each year? – Hányan dezertálnak évente a hadseregből?

dessert [dɪˈzɜːt] (noun) – desszert

If my husband makes the main course, I’ll make a dessert. – Ha a férjem készíti a főételt, én készítem a desszertet.

2.beside [bɪˈsaɪd] (prep) – besides [bɪˈsaɪdz] (adv/prep)

beside [bɪˈsaɪd] (preposition) (formal) – mellé, mellett

Come and sit beside me. – Gyere és ülj mellém.

His early movies seem very dull beside his latest one. –  A korai filmjei nagyon unalmasnak tűnnek a legújabb mellett

besides [bɪˈsaɪdz] (preposition, linking adverb)azon kívül, ezen felül, ráadásul, különben is

That girl’s much too young for you, and besides, you’re married. – Az a lány túl fiatal hozzád, és különben is, házas vagy.

3.envelop [ɪnˈveləp]  (v) – envelope [ˈenvələʊp] (n)

to envelop [ɪnˈveləp] (verb) – beborítani, befedni

The whole area was enveloped in fog. – Az egész területet köd borította be.

envelope [ˈenvələʊp] (noun) – boríték

Send a self-addressed envelope for our free catalogue. – Küldjön öncímzett/előre megcímzett borítékot az ingyenes katalógusunkért.

4.sensible [ˈsensəbl̩] (adj) – sensitive [ˈsensətɪv] (adj)

sensible [ˈsensəbl̩] (adjective) – ésszerű, józan, értelmes

That was a very sensible decision. – Ez egy nagyon ésszerű döntés volt.

sensitive [ˈsensətɪv] (adjective) – érzékeny, kényes, érző szívű

Sue’s very sensitive about her weight. – Sue nagyon érzékeny a súlyára.  

My teeth are very sensitive to cold. – A fogaim nagyon érzékenyek a hidegre.

5.staff [stɑːf] (n/v) – stuff [stʌf] (n/v)

staff [stɑːf] (noun) – személyzet

There are over a hundred staff in our company. – A cégünknek több mint száz alkalmazottja van.

to staff (verb) – munkaerővel ellátni, személyzetet biztosítani

Many charity shops are staffed by volunteers. Sok jótékonysági boltban önkéntesek dolgoznak.

stuff [stʌf] (noun) – cucc, dolgaid

What’s this black stuff? – Mi ez a fekete cucc?  

We’ll have to carry all our camping stuff. – Az összes kemping cuccunkat magunkkal kell vinnünk.

Box up your stuff and get out! – Pakold össze a cuccaid és húzz el innen!

to stuff (verb) – megtölteni, tölteni

Under the bed, the policemen found a suitcase stuffed with banknotes. – Az ágy alatt a rendőrök egy bankjegyekkel teli bőröndöt találtak.

I love eating stuffed cabbage. – Szeretek töltött káposztát enni.

sources: Cambridge Dictionary, Collins Dictionary

Vocabulary

noun főnév
verb ige
preposition prepozíció
adjective melléknév
adverb határozó
formal hivatalos (nyelvezet)

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!