Time and time again – Idő kifejezése az angolban

minden

Foglalkozzunk egy kicsit az idővel, és az alapok mellett tanuljunk meg néhány hasznos és érdekes kifejezést is ebből a magyar nyelvű összefoglalóból! 

Time and time again. 

A fenti kifejezés azt jelenti, hogy újra meg újra.  Amikor angolul beszélünk, időről időre, újra meg újra szükség van arra, hogy tudjuk, az időt – időpontokat, időszakokat, dátumokat –hogyan is kell írni és mondani. Time flies.  Vagyis az idő repül, megállíthatatlanul rohan. Szinte mindannyiunkra igaz, hogy sokkal több mindent szeretnénk belesűríteni a nap 24 órájába, mint amennyit lehet. Lassítsunk most le pár percre, és beszélgessünk az időről.

Nézzük meg először is, hogyan írhatjuk le a dátumot a brit angolban:

A legelterjedtebb változat ez: 25 November 2015.

Az angol hónapok nevei: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Fontos, hogy a hónapok nevét angolul mindig nagy kezdőbetűvel írjuk. Rövidítve: Jan, Feb, Mar, Apr, Aug, Sept, Oct, Nov, Dec (nincs rövidítésük: May, June, July)

Leírhatjuk a dátumot sorszámnévvel is (mintha magyarul azt írnánk, 25-e): 25th November 2015.

A sorszámnevek képzése: a szám + ’th’, kivéve: 1st = első, 2nd = második, 3rd = harmadik, 21st, 22nd, 23rd, 31st

Az évszám elé szoktak vesszőt is tenni, de ez egyre kevésbé gyakori. Vagyis leírhatjuk a dátumot így is: 25th November, 2015. Ezt a formát használják, ha a dátum egy mondat része, mint például itt:

Shakespeare was born on 26 April, 1564.Shakespeare 1564 április 26-án született.

Leírhatjuk a dátumot egyszerűbben, csak számokkal is: 25/11/15 vagy 25-11-15 vagy 25.11.15.

Nézzük meg az amerikai angolt is. Itt a legelterjedtebb forma a következő: November 25, 2015 – vagyis a hónapot írjuk előre, és vesszőt teszünk a hónap elé. Ha számokkal írjuk le a dátumot, az zavaró tud lenni, ha nem tudjuk, hogy amerikai vagy brit dátumról van-e szó. A britek ugyanis általában a napot teszik előre, míg az amerikaiak a hónapot.

Így például a 06.04.15 = 6 April 2015 – Nagy-Britanniában, de June 4, 2015 Amerikában. Ezért fontos, hogy tudjuk, honnan ered a dátum, amit olvasunk.

Az évtizedeket, például azt, hogy az 1980-as évek, így írjuk le: the 1980s vagy the 1980’s.

Hogyan mondjuk ki a dátumokat? Az évszámot általában kettesével tagoljuk.

Például így: 25 November 2015 = ’November the twenty-fifth, twenty-fifteen’  vagy ’the twenty-fifth of November two thousand and fifteen’.

Amerikai angolban kiolvashatjuk a ’the’ nélkül is, így: ’November twenty-fifth, twenty-fifteen’

Néhány évszám gyakorlásul:

1200 – twelve hundred

1406 – fourteen hundred and six or ’fourteen O  six – az ’O’ itt a nullát jelöli

1516 – fifteen sixteen

2000 – two thousand

2005 – two thousand and five or twenty O five

Így kérdezzünk rá a dátumra:

’What’s the date?’ vagy ’What date is it?’ vagy ’What day is it today?’

.. és így válaszoljunk a kérdésre: It’s November the 25th.

Ha történelmi szövegeket olvasunk, fontos tudnunk a különbséget a ’BC’ és az ’AD’ rövidítések között.

BC = Before Christ = Krisztus előtt

AD = Anno Domini = Krisztus után

A ’BC’ az évszám után áll:

Emperor Augustus was born in 63 BC.Augustus császár Krisztus előtt 63-ban született. Az ’AD’ az évszám előtt és után is állhat:

Jesus Christ was crucified in 33 AD / AD 33.Jézus Krisztust Krisztus után 33-ban feszítették keresztre.

Hány óra van? Kicsit nehezebb kifejezni, mint magyarul, de ha egyszer rájössz a logikájára, már könnyen fog menni. Az egész órák könnyűek.

It’s 6 o’clock.6 óra van.

It’s 3 o’clock.3 óra van.

It’s noon/midday.Dél van.

It’s midnight.Éjfél van.

Az angolban nem a 24 órás időmegjelölést használják. Ha pontosan meg szeretnénk mondani, hogy reggel 6 óráról vagy este 6 óráról beszélünk, az alábbi két rövidítéssel tudjuk megtenni:

a.m = reggel vagy délelőtt (éjfél után 1 perctől déli tizenkét óráig)

p.m = délután vagy este (déli tizenkét órától éjfélig)

Az előbbi példáknál maradva:

It’s 6 o’clock a.m./ It’s 6 a.m. – Reggel 6 óra van.

It’s 6 o’clock p.m./ It’s 6 p.m.Este 6 óra van.A fél (half) és a negyed (quarter) sem nehéz:It’s half past two.Fél 3 van. (Két óra múlt félórával.)

It’s quarter past two.Negyed három van. (Két óra múlt negyedórával.)Ha a perceket akarjuk kifejezni:

1-30 percig – mint a fél és a negyed esetében – a ’past’-ot használjuk (jelentése: múlt) és azt mondjuk meg, hogy hány perccel múlt el az adott óra.

It’s 10 past 6.10 perccel múlt 6 óra.

It’s twenty past three.20 perccel múlt 3 óra.

Figyelnünk kell arra, hogy angolban csak az egész órához viszonyíthatunk, nem mondhatjuk például azt, hogy 10 perc múlva fél 4. A háromnegyed kicsit nehezebb, azért, mert az előbbiektől eltérően úgy fejezzük ki, hogy azt nézzük meg, mennyi hiányzik még a következő órához. Így:

It’s quarter to six.Háromnegyed 6. (Negyedóra híján/múlva 6 óra.)

Ugyanez igaz a percekre is.

31-59 percig a ’to’-t használjuk, és megmondjuk, hogy mennyi idő hiányzik még a következő óráig.

It’s 23 to 6. –  23 perc múlva 6 óra.

It’s 5 to 6.5 perc múlva 6 óra.

Ez volt a klasszikus használat. Mivel – más nyelvekhez hasonlóan – az angol is egyszerűsödik, és az órákon vagy a telefonokon gyakran nem óramutatók, hanem számjegyek jelzik az időt, ezért egyre gyakrabban használják az alábbi formát is:

It’s six-twenty.6 óra 20 van.

It’s six-thirty-six.6 óra 36 van.

Így kérdezzük meg, hogy hány óra van:

What’s the time?/ What time is it?Hány óra van?

… és így válaszolunk: It’s….(six o’clock, quarter to ten, half past seven stb.)

Nézzük meg a prepozíciók leggyakoribb használatát az idő kifejezésére:

at six o’clock.6 órakor

in three hours3 óra múlva

by 9 o’clock9 órára

for two minutes – két percig, két perce

since 5.305.30 óta

… és ahogy azt már az angolban megszokhattuk, a napszak esetében sem minden egyforma és logikus:

in the morningreggel, délelőtt

at noon délben

in the afternoondélután

in the eveningeste

at nightéjszaka

Vannak hosszabb időszakok is, például:

decadeévtized

centuryévszázad

millenniumévezred  

A század- és ezredfordulót pedig így mondjuk: the turn of the century/ millennium.

… és vannak egészen rövid időtartamok is:

second másodperc

millisecondezredmásodperc

Végül néhány az idővel kapcsolatos hasznos kifejezés:

in timeidőben (valamivel a kellő idő előtt)

on timeidőben (pontosan akkor, amikor kell)

exactlypontosan

around/ aboutkörülbelül

within belül

Wait a second.Várj egy pillanatot.

I’ll be a minute.  – Egy perc múlva itt vagyok.

in a fortnightkét hét múlva

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nézd meg ezt is:  Expressions of Time

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!