Collocations about LOVE – Szerelmes kifejezések

újrakezdő

Nézzünk meg néhány szeretettel és szerelemmel kapcsolatos szóösszetételt! 

to fall in love (with)beleszeretni valakibe
Mary fell in love with an American guy. – Mary beleszeretett egy amerikai fickóba.

to be in love (with) szerelmesnek lenni valakibe
They are so much in love. – Annyira szerelmesek egymásba.

lovebirds – szerelmespár
The lovebirds were kissing each other all day long. – A szerelmespár egész nap csókolózott.

unconditional love – feltételek nélküli szerelem
Unconditional love is known as affection without any limitations. – A feltételek nélküli szerelem olyan érzelem, amely nem ismer határokat.

unrequited love – viszonzatlan szerelem
Unrequited love or one-sided love is love that is not openly reciprocated. – A viszonzatlan szerelem vagy egyoldalú szerelem olyan érzés, amelyet nyíltan nem viszonoznak.

love at first sight – szerelem első látásra
It was definitely love at first sight. – Egyértelműen szerelem volt első látásra.

love triangle – szerelmi háromszög
The football player found himself in a strange love triangle. – A focista egy furcsa szerelmi háromszögben találta magát.

to make love – szerelmeskedni
The secret lovers made love in a hotel room. – A titkos pár egy szállodai szobában szerelmeskedett.

to send one’s love to somebody – (szeretetteljes) üdvözletet küldeni valakinek
Aunt Julie is sending her love to you. – Julie néni üdvözletét küldi neked.

love child – szerelemgyerek
After they had a love child they decided to get married. – Miután lett egy szerelemgyerekük, úgy döntöttek, hogy összeházasodnak.

love letter – szerelmeslevél
My friend got a love letter but she doesn’t know who the sender is. – A barátnőm kapott egy szerelmeslevelet, de nem tudja ki a feladó.

love nest – szerelmi fészek
The young couple moved into their first love nest last month. – A fiatal pár múlt hónapban költözött be az első szerelmi fészkébe.

love-hate relationship – se veled se nélküled kapcsolat
They have a love-hate relationship, as soon as they spend more than a day together they start arguing. – Se veled se nélküled kapcsolatban élnek, amint több, mint egy napot együtt töltenek, azonnal veszekedni kezdenek.

puppy love – gyerekszerelem
Little Susie and Tommy are in love, but nobody takes them seriously. It’s just puppy love. – A kis Susie és Tommy szerelmesek egymásba, de senki nem veszi őket komolyan. Ez csak gyerekszerelem.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!