Vocabulary Builder: Tools

minden

Gyakoroljuk a szerszámok nevét ezzel a szókincsfejlesztő feladattal! 

Hammer: a tool with a heavy metal head that is firmly secured to a handle, used to pound on [hit repeatedly] nails. – kalapács

He injured his finger with the hammer. – Megsértette az ujját a kalapáccsal.

Sledgehammer: a large heavy hammer that is operated using both hands, and used to break up rock or concrete. – kőtörő kalapács. pöröly

He used a sledgehammer to crack a nut. – Pöröllyel próbált diót törni. (Átvitt értelemben: Ágyúval lő verébre.)

Mallet:  a lightweight hammer made of wood or plastic that is used to strike something softly. – könnyű kalapács

I need a screwdriver and rubber mallet to assemble the furniture. – Csavarhúzóra és gumikalapácsra van szükségem a bútor összeszereléséhez.

Screwdriver: a tool with plastic handle and shank [steel bar] that fits in a screw’s head to tighten or remove it. – csavarhúzó

Never use your screwdriver as a chisel, you can injure yourself. – Sose használd a csavarhúzót feszítővasként! Megsértheted magad.

Plane: a tool containing a sharp blade that is used to smooth or shape wood. – gyalu

An electric tool for smoothing wood is called a planer.  – Az elektromos szerszámot, amit fa gyalulására használunk, gyalugépnek hívjuk.

Saw(also handsaw): a tool consisting of a straight blade with many sharp teeth along a lower edge, used for cutting pieces of wood. – fűrész

While using the handsaw, always hold the wood firmly in place with other hand. – Amikor kézifűrészt használsz, erősen rögzítsd a fát a másik kezeddel.

Coping saw: a saw with a thin blade connected to a frame shaped U, used for cutting shapes and curves in hard materials. – ívfűrész

The joiner used a coping saw to trim the corners of the cornice.  – Az asztalos ívfűrészt használt a karnis sarkainak levágásához.

Hacksaw: a saw with a narrow blade connected to a frame, usually used for cutting metal. – vasfűrész

The plumber cut the plastic pipes with a hacksaw. – A vízvezeték-szerelő vasfűrésszel vágta el a műanyag csöveket.

Bradawl: a tool with plastic handle and pointed blade, used for marking or making holes in wood. – lyukfúró ár

Make a pilot hole with the bradawl before inserting the screw in wood. – Mielőtt behajtanád a fába a csavart, csinálj egy kis lyukat benne a lyukfúró árral.

File: a tool consisting of thin, flat, rounded or triangular blade with rough surface, used for sharpening, smoothing or cutting metal or wood. – reszelő, ráspoly

He sharpened the knives with the file. – Reszelővel élezte a késeket.

Chisel: a tool consisting of a metal blade with a sharp edge at the end, used for carving or shaving hard materials such as wood or stone. – véső

Quick, hand me the chisel and the hammer! – Gyorsan add oda a vésőt és a kalapácsot!

Spanner(US wrench): a metal tool with an open end, used for fastening nuts and bolts. Spanners can include an adjustable spanner (US monkey wrench) and Stillson wrench (US pipe wrench). – csavarkulcs

 I cannot loosen these stubborn nuts with this spanner. – Képtelen vagyok kilazítani ezeket a makacs csavarokat ezzel a csavarkulccsal.  

Pliers: a tool consisting of two parallel metal handles with jaws, used to hold objects firmly. – csípőfogó

 The electrician cut wires with his pliers. – A villanyszerelő csípőfogóval vágta el a vezetékeket.

Spirit level (also level): a tool containing a transparent tube (called a vial) of liquid with a bubble inside, used to check whether a surface is horizontal or vertical. – vízmérték

After you hang the picture frame, with a spirit level check that it is straight. – Miután felraktad a képet, vízmértékkel nézd meg, hogy egyenesen áll-e.

Tape measure (also measuring tape): a tool consisting of a long strip of metal, cloth or plastic marked by thin lines, that is used to find the length of something. – mérőszalag

I need a tape measure longer than 1 meter to measure the table. – Egy méternél hosszabb mérőszalagra van szükségem az asztal leméréséhez.

Vice (also vise): a heavy tool consisting of two parallel metal parts, used to hold an object in position. – satu

He attached the vise securely to the table. – Szilárdan az asztalhoz rögzítette a satut.

Drill: a tool or machine that is used for making a hole or driving a screw. – fúró

When using the electric drill, always wear safety goggles [safety glasses] to protect your eyes. – Ha villanyfúróval dolgozol, mindig használj védőszemüveget, hogy vigyázz a szemedre.

Sandpaper: strong paper or cloth with grit particles [very small pieces of sand] glued to one side, used for rubbing something to make it smoother. – dörzspapír, smirgli

Her throat felt like it had been scraped with sandpaper. – Annyira kiszáradt a torka, mintha lesmirglizték volna.

Nail: a thin piece of metal that has a sharp point and hit by hammer to fasten one thing to another or hang something. – szög

I hammered the nail into the wall. – Kalapáccsal vertem be a szöget a falba. 

Screw: a thin piece of metal that has a sharp point and thread [a raised line in the shape of a helix], that is turned by a screwdriver to fasten one thing to another. – facsavar

Tighten the loose screws. – Húzd meg a kilazult facsavarokat!

Bolt: a type of screw that has no point, used with a nut [a metal ring with internal threads] to hold objects together. – csavar, menetes csavar

How can I loosen the stuck bolt and nut? – Hogy tudom kilazítani a beszorult csavart és anyát?

Washer: a flat ring that is used under a nut or head of a bolt/screw in order to prevent the nut or bolt from loosening or damaging a surface. – alátét

I can never find the right washer for these strange bolts. – Soha nem találok megfelelő alátétet ezekhez a furcsa csavarokhoz.

source: vocabularypage.com

What would you use to …… ?

1. drive in a nail

2. make a hole in the wall

3. measure a length

4. break up rock

5. hold an object in position

Key

1. hammer, mallet

2. drill

3. measuring tape/tape measure

4. sledgehammer

5. vice

Vocabulary

metal

fém

to secure

odaerősíteni

handle

nyél

concrete

beton

lightweight

könnyű

shank

rúd

screw

csavar

to tighten

megszorítani

blade

él

to smooth

simítani, simára gyalulni

curve

ív

frame

keret

triangular

háromszög alakú

rough

durva

adjustable spanner

franciakulcs

Stillson wrench/pipe wrench

csőkulcs

vial

üvegcse, ampulla

bubble

buborék

horizontal

vízszintes

vertical

függőleges

to drive a screw

behajtani egy csavart

grit

homok

nut

anyacsavar

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!