Zenével könnyebb – Carolyn Graham és a dzsessz az angoltanításban

Az angol nyelvet elsősorban ritmusos, zenés, egyedi „jazz chants” segítségével szórakoztatva tanító, és az előadásait zongorával is kísérő Carolyn Grahammel Dezsényi István és Salánki Ágnes beszélgetett. 

How did you become a teacher?
Hogyan lett tanár?

I became a teacher naturally as I grew up with teacher parents. I adored my father especially; he was a great teacher and a fine musician. He taught me to play the piano when I was 4 years old and music changed my life. I’m 85 years old now and having a great time. 

Mivel tanárok a szüleim, természetes volt, hogy tanár leszek én is. Édesapámért különösen rajongtam; nagyszerű tanár és kiváló zenész volt. Négy éves voltam, amikor megtanított zongorázni, és a zene megváltoztatta az életemet. 85 éves vagyok, és remekül érzem magam a bőrömben.

Why do you still keep travelling around the world at 85?
Miért járja a világot még 85 évesen is?

I travel around the world because I adore travelling, always have and always will. I love boats, trains, planes and walking is nice, too.
Azért járom a világot, mert imádok utazni, mindig is imádtam, és ez mindig is így lesz. Szeretem a hajókat, a vonatokat, a repülőket, és gyalogolni is jó.

What do you most enjoy about teaching?
Mi az, amit legjobban élvez a tanításban?

I love teaching as it gives me a chance to follow my favorite mantra which is ‘Thank the Universe’ and please do not add to the sadness of the world, but smile to the infinite delight and mystery of it.

Szeretek tanítani, mert lehetőséget ad nekem arra, hogy kövessem a kedvenc „mantrámat”, ami úgy szól, hogy „Mondj köszönetet a Világegyetemnek”, és kérlek, ne növeld a szomorúságot a világban, hanem mosolyogj rá végtelen örömére és misztériumára.

When did you experience real success with your students?
Mikor tapasztalt meg igazi sikereket a tanítványaival?

For example when my students told me stories of how they began to feel like New Yorkers after our class.

Például akkor, amikor a tanítványaim arról meséltek, hogy elkezdték New York-inak érezni magukat az óráink után.

How was the idea of jazz chants born?
Hogyan született meg a jazz chantok ötlete?

The discovery of “Jazz Chants” was a wonderful accident. I was playing the piano and singing in a piano bar in New York when an old friend appeared and while I was playing she said “Gee it’s good to see you, you look wonderful”. I realized when I heard those words that she was following exactly the four four beat of traditional American jazz, which is the music I was playing. I found out that the four four beat of traditional jazz music has a beat, which is an exact replica of the sound of spoken American English and that’s how “Jazz Chants” were born. I began to use the beat in my NYU classroom and the students loved learning the rhythm of the American sound system. I had two jobs at the time, during the morning I taught English at NYU and in the evenings I played and sang in the piano bars. It was a great life.

A jazz chantok felfedezése egy csodálatos véletlen volt. Zongoráztam és énekeltem egy zenés bárban New Yorkban, amikor odajött hozzám egy régi barátom, és miközben játszottam, azt mondta: „Tök jó, hogy látlak, csodásan nézel ki”. Ahogy ezt meghallottam, észrevettem, hogy a szavai pontosan követik a hagyományos amerikai dzsessz négynegyedes ritmusát, amit éppen játszottam. Rájöttem, hogy a hagyományos dzsessz négynegyedes üteme pontosan ugyanolyan, mint a beszélt amerikai angolé. Hát így születtek meg a jazz chantok. Elkezdtem használni ezt az ütemet a New York Egyetemen tartott óráimon, és a tanítványaim is örömmel tanulták az amerikai hangrendszer ritmusát. Két állásom is volt akkoriban, délelőttönként angolt tanítottam az egyetemen, esténként pedig zongoráztam és énekeltem a zenés bárokban. Nagyszerű élet volt.

Are there other teachers who follow in your steps and write new jazz chants?
Vannak más tanárok is, akik a nyomdokaiban járnak és új jazz chantokat írnak?

Yes, many teachers in countries like Japan, Malaysia, Tunisia, Poland, China and other countries where I have worked are writing their own jazz chants very well.

Igen, sok tanár például Japánban, Malajziában, Tunéziában, Lengyelországban, Kínában és más országokban is, ahol dolgoztam, nagyon jó saját jazz chantokat ír.

What’s the next project you are working on?
Mi a következő projekt, amin dolgozik?

I have started to write my personal biography, which is called “Falling In and Out of Love All Over the World”.

Elkezdtem írni az önéletrajzomat, azzal a címmel, hogy „Szerelembe esni és csalódni szerte a világon”.

Would you do anything differently if you could start your career all over again?
Tenne valamit másként, ha újra kezdhetné a pályafutását?

No, I think I would do exactly what I have done, which was to follow my heart and do what I really loved, no matter what the price.

Nem, azt hiszem mindent ugyanúgy csinálnék újra, ami azt jelenti, hogy a szívemre hallgattam, és azt tettem, amit igazán szerettem, bármi áron.

What’s your advice to students and teachers?
Mit tanácsol a diákoknak és a tanároknak?

My advice to them is to follow your dream, do what your heart beats for. Work hard about it, learn to do it well, the struggle is important and your life will be wonderful when you follow your heart.

My specific advice to teachers is to do what you love both in and out of your classroom. If your class is not interesting, the brains of your students will fall asleep and no learning will take place. Be very aware of what is going on as new ideas are out there waiting patiently to be noticed. 

Azt tanácsolom nekik, hogy kövessék az álmaikat, és azt tegyék, amit a szívük diktál. Legyenek szorgalmasak benne, tanulják meg jól csinálni – a küzdelem is fontos része a dolognak-, és az életük csodálatos lesz, ha a szívükre hallgatnak.

Külön a tanároknak szóló tanácsom pedig az, hogy a tanteremben is, és azon kívül is azt tegyék, amiben örömüket lelik. Ha nem érdekes az óra, a diákok agya elbóbiskol, és semmit sem fognak tanulni. Legyenek tudatában annak, hogy mi minden zajlik az őket körülvevő világban. Új ötletek, új gondolatok várják türelmesen, hogy valaki rájuk bukkanjon.

What were your impressions of Hungary and the Hungarian teachers?
Milyen benyomásokat szerzett Magyarországról és a magyar tanárokról?

It was such a great pleasure to be with the marvelous teachers in Hungary. I really loved this country. I think the teachers are just splendid and I’m so glad that I had a chance to meet them. I do hope I will have a chance to return one day.

Nagy öröm volt együtt lenni ezekkel a csodálatos tanárokkal Magyarországon. Nagyon tetszett ez az ország. A tanárokat nagyszerűnek találtam, és igazán boldoggá tesz, hogy lehetőségem volt találkozni velük. Őszintén remélem, hogy lesz még alkalmam visszatérni ide valamikor.

Thank you for the interview.
Köszönjük a beszélgetést!

Ebéd utánra jöjjön egy rövid olvasmány Hollókőről. Ti is jártatok már ott?

Posted by 5 Perc Angol on Tuesday, May 2, 2017

Nézd meg ezt is:  Manhattan Clam Chowder

Kapcsolódó anyagok

Kezdőlap
Leckekereső
Napi leckék
Videokurzusok
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!