Anybody, somebody, nobody, anything, something, nothing

kezdő

Tanuljuk meg a fenti hat szónak a jelentését és helyes használatát ... és hallgassunk meg egy dalt is:)

ANYBODY,SOMEBODY,NOBODY/ANYTHING, SOMETHING, NOTHING

Ennek a hat szónak igen egyszerű a megértése, hiszen gyakorlatilag csak a jelentésüket kell megtanulni, illetve egy fontosabb szabályt kell megjegyezned.

Nézzük is meg gyorsan ennek a hat szónak a jelentését:

somebody– valaki
something – valami
nobody – senki
nothing – semmi
anybody – bárki
anything – bármi

Na, ez idáig semmiség! A legfontosabb tudnivaló minden SOME, ANY, NO + BODY/ THING kezdetű szóval kapcsolatban az, hogy kijelentő mondatban mindig a SOME-ot használjuk, kérdő mondatban az ANY-t, tagadásban pedig a NO-t (ha a főigét nem tagadjuk), illetve ANY-t (ha a főigét tagadjuk).  Nézzünk is meg néhány példát, hogy ez világosabb legyen:

I saw somebody there.– Láttam valakit ott.
I didn’t see anybody there. – Nem láttam senkit ott.
Did you see anybody there? – Láttál valakit ott?
Would you like something else? – Szeretnél valami mást?

A helyett a mondat helyett, hogy ‘I didn’t see anybody there’, mondhatjuk azt is, hogy ‘I saw nobody there.’, egy dologra kell csak nagyon ügyelni: duplán nem lehet tagadni, tehát azt nem mondhatod, hogy ‘I didn’t see nobody there.’ (Na, jó, azért dalszövegekben elég gyakran előfordul 🙂

Az ANYBODY, SOMEBODY, NOBODY szavaknak van szinonimája is: az ANYONE, SOMEONE, NO-ONE. Ezeknek a szavaknak a jelentése ugyanaz.

Még egy utolsó dolgot jegyezz meg, mielőtt megnézzük a példákat. Az ANY szót nem csak tagadó és kérdő mondatokban lehet használni, hanem kijelentőkben is, ekkor a jelentése bármi/bárki. Például:

You can take any book. – Elviheted bármelyik könyvet.
Anybody can do it. It’s very easy. – Bárki meg tudja csinálni. Nagyon könny?.

És végül nézzünk meg néhány példamondatot:

Somebody told me you work here.– Valaki mondta, hogy itt dolgozol.
Nobody loves me. – Senki nem szeret engem.
Was there anybody in the house? – Volt valaki a házban?
I want something to drink. – Szeretnék inni valamit.
We don’t need anything. – Nincs szükségünk semmire.
I need nothing. – Nincs szükségem semmire.
Would you like something to eat? – Szeretnél enni valamit?
Is there anything in your bag? – Van valami a táskádban?

QUEEN: SOMEBODY TO LOVE

VIDEÓ INDÍTÁSA: ITT

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!