COULD módbeli segédige használata

Olvasd el, hogy mikor és hogyan kell használni a COULD módbeli segédigét!

A could -ról először mindenkinek az jut eszébe, hogy az a can múlt ideje. (Erről bővebben a CAN, CAN’T fejezetben olvashatsz.) Ezzel semmi gond nincs is, viszont ennél sokkal szerteágazóbb a használata. A could, ugyanúgy, mint a can, módbeli segédige, aminek az a lényege, hogy a főige jelentését módosítja. 

Ne feledd, hogy a could után mindig a főige első alakját kell használni, nem használhatsz utána –ing -es alakot (gerund) és to -s alakot sem (infinitive: azaz főnévi igenév).

Most pedig nézzük meg a COULD jelentéseit szépen sorban!

1. COULD, mint a CAN múlt ideje

A could segédigét ugyanúgy kell használni, mint a can segédigét, amennyiben egy általános képességet akarunk vele kifejezni. Az egyetlen különbség a kettő között az, hogy a can jelenbeli képességre, a could pedig múltbeli képességre utal:

További példák:

When Joe was a kid he could eat more than 20 pancakes.  – Amikor Joe kissrác volt, több, mint 20 palacsintát is meg tudott enni.
When we were at school, we could stay up till 10 p.m. before going to sleep.– Amikor suliba jártunk, este tízig maradhattunk fent.

A could segédigét nem lehet múltban bekövetkezett egyszeri cselekvések leírására használni. Ebben az esetben, egy másik kifejezést, mégpedig a to be able to vagy a to manage to kifejezések egyikét kell használnod:

I managed to open the door quickly.– Sikerült gyorsan kinyitnom az ajtót.
The price of the car was very high, but in the end I managed to buy/I was able to buy it for a cheaper amount.– A kocsi ára nagyon magas volt, de végül sikerült megvennem egy olcsóbb összegért.

A most következő esetekben a could helyett lehet nyugodtan can segédigét is használni, mert mind a kettőnek ugyanaz a jelentése, annyi különbséggel, hogy a could egy kicsit udvariasabb, illetve formálisabb, mint a can.

2. COULD – lehetőség kifejezése

‘Somebody is at the door.’ ‘It could be the Texas chainsaw murderer! Let’s run!– Valaki van az ajtónál! Lehet, hogy az texasi láncfűrészes gyilkos. Fussunk!
If you need some good advice you could ask Mr Phil to help you.– Ha jó tanácsra van szükséged, kérhetsz tanácsot Mr. Phil-től.

3. COULD – engedély kifejezése

We have quite a lot to do in the afternoon. Could we leave a bit earlier today? – Elég sok tennivalónk van délután. Elmehetnénk egy kicsit korábban?
Is this magazine yours? Could I borrow it for tonight? – Ez a te magazinod? Kölcsönkérhetném ma estére?

4. COULD – javaslat kifejezése

‘What shall I do now?’ ‘You could ask her out for dinner.’ – Mit tegyek most? Elhívhatnád vacsorázni ma este.
I’m so happy! I could run out and tell everybody what happened! – Olyan boldog vagyok! Ki tudnék szaladni és elmondani mindenkinek, hogy mi történt!

5. COULD – udvarias kérés kifejezése

Could I have a glass of water?– Kaphatnék egy pohár vizet?
Could you come here for a moment?– Ide tudnál jönni egy pillanatra?

A fent említett öt esetben a could segédige csak az első esetben vonatkozott múlt időre. A többi esetben (2-5.) a could jelentése jelen időre vonatkozott. Amikor a could jelen időre vonatkozik, akkor ezeket a mondatokat hogyan lehet múlt időben tenni? Igen, jogos a kérdés! A válasz azonban nagyon egyszerű! Ugyanazt a szerkezetet kell használni, mint minden egyéb segédigével:

MÓDBELI SEGÉDIGE + HAVE + A FŐIGE 3. ALAKJA

tehát az a COULD esetében:

COULD JELEN IDEJŰ JELENTÉSSEL

 

MAGYARUL

UGYANEZ MÚLT IDŐBEN

MAGYARUL

’I don’t know what to do.’ ‘You could ask her out.’

„Nem tudom mit tegyek.” „Elhívhatnád randizni.”

‘I didn’t know what to do.’ ‘You could have asked her out.’

„Nem tudtam mit tegyek.” „Elhívhattad volna randizni.”

‘Somebody is at the door.’ ‘It could be your mother.’

„Van valaki az ajtónál.” „Lehet, hogy anyukád az.”

‘Somebody was at the door.’ ‘It could have been your mother.’

„Volt valaki az ajtónál.” „Lehet, hogy anyukád volt az.”

He’s so hungry. He could eat a horse.

Olyan éhes. Meg tudna enni egy lovat is.

He was so hungry. He could have eaten a horse.

Olyan éhes volt. Meg tudott volna enni egy lovat is.

Why don’t you apply for the job? You could get it!

Miért nem jelentkezel az állásra? Megkaphatnád!

Why didn’t you apply for the job? You could have got it.

Miért nem jelentkeztél az állásra? Megkaphattad volna

COULD + HAVE + A FŐIGE 3. ALAKJA

A COULD + HAVE + A FŐIGE 3. ALAKJA  szerkezet (tehát, amikor a jelenre vonatkozó could-ot teszünk múlt időbe) nagyon sokszor olyan cselekvésekre, eseményekre vonatkozik, amelyek végül nem következtek be. 

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!