Emelt szintű angol érettségi információk

középfok

Rövid összefoglaló a vizsga felépítéséről.

EMELT SZINTŰ VIZSGA

Az írásbeli vizsga időtartama 240 perc, a szóbeli vizsgáé 20 perc. Az emelt szintű vizsga az Európa Tanács skálája B2 szintjének felel meg. Az eltérő képesség- és tudásszintek mérése érdekében az írásbeli feladatsorokban a lépcsőzetesség elve érvényesül.

Olvasott szöveg értése (70 perc, 30 pont)

A vizsga célja annak mérése, hogy a vizsgázó képes-e a mindennapi életben előforduló, különböző fajtájú autentikus szövegeket önállóan elolvasni, és az olvasási céloknak megfelelő mélységben megérteni.

A felhasznált szöveg

– autentikus, esetleg kismértékben szerkesztett,

– tartalma, szerkezete, nyelve világos,

– hosszabb, nyelvileg és tartalmilag összetettebb,

– konkrét vagy elvont témájú,

– tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének,

– megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre,

– kiválasztásakor a Témakörök címűrész az irányadó,

– autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához.

A vizsgán az alábbi szövegfajták fordulhatnak elő:

– utasítások (pl. használati utasítások),

– tájékoztató szövegek (pl. műsorfüzet),

– levelek,

– újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport),

– ismeretterjesztő szövegek,

– publicisztikai írások,

– elbeszélő szövegek,

– (modern) szépirodalmi szövegek.

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő:

– feleletválasztás,

– hiányos szöveg kiegészítése (szavak, kifejezések pótlása előre megadott listából vagy anélkül),

– rövid választ igénylő, nyitott kérdések,

– a szövegből kiemelt mellékmondat, mondat, bekezdés helyének azonosítása a szövegben,

– képek, események, összekevert bekezdések sorrendbe rakása,

– egymáshoz rendelés, pl.:

~ cím, kép, összegző mondat szöveg(rész)hez, bekezdéshez rendelése,

~ szavak, kifejezések, definíciók, szinonimák egymáshoz rendelése a szöveg-összefüggés alapján,

~ vélemények, kijelentések, események személyekhez kapcsolása,

~ csoportosítás megadott kategóriák szerint.

Nyelvhelyesség (50 perc, 30 pont)

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő:

– hiányos szöveg kiegészítése feleletválasztással (négy válaszlehetőség közül egy helyes kiválasztása),

– hiányos szöveg kiegészítése önállóan vagy előre megadott szókészletből,

– megadott szavak megfelelően képzett alakjainak vagy a belőlük képzett új szavaknak a szövegbe illesztése,

– hibaazonosítás.

A feladatok megoldásához szótár nem használható.

Hallott szöveg értése (30 perc, 30 pont)

A vizsgán az alábbi szövegfajták fordulhatnak elő:

– közérdekű bejelentések, közlemények,

– rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő),

– utasítások,

– médiaközlemények (pl. rövid hír),

– beszélgetések, telefonbeszélgetések,

– műsorrészletek,

– riportok, interjúk,

– beszámolók,

– általános érdeklődésre számot tartó témáról szóló ismeretterjesztő szövegek.

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő:

– feleletválasztás,

– egymáshoz rendelés (pl. személy és kijelentés, képek kiválasztása szöveghez),

– események sorrendjének megállapítása,

– térképkövetés,

– űrlapok kitöltése,

– táblázatok kitöltése,

– hiányos mondatok kiegészítése,

– rövid választ (3-5 szó) igénylő nyitott kérdések,

– ténybeli hibák azonosítása, javítása.

A vizsgázó minden szöveget kétszer hallgat meg.

Íráskészség (90 perc, 30 pont)

A vizsgázónak olyan szövegeket kell létrehoznia, amelyek

– meghatározott kommunikációs szándékkal jönnek létre,

– az olvasó számára világosak, érthetőek és alkalmasak a kommunikációs cél elérésére,

– szövegfajtája meghatározott,

– tematikusan megfelelnek ezen korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének,

– megírásához nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre.

 

A vizsgán az alábbi szövegfajtákat kell létrehozni:

– magánjellegű vagy intézménynek szóló levél,

– olvasói levél,

– cikk (diák)újság számára.

A vizsgán az alábbi feladattípus fordulhat elő:

– meghatározott szituációban megadott szempontok alapján történő szövegalkotás,

– verbális segédanyagok (pl. személyes feljegyzések, üzenetek, levelek, cikkek, felhívások, hirdetések, szórólapok) alapján történő szövegalkotás és/vagy azokra való reagálás,

– vizuális segédanyagok (pl. ábrák, képek, képsorok, grafikonok, táblázatok) alapján történő szövegalkotás.

Szóbeli vizsga (20 perc, 30 pont)

A vizsgabeszélgetésben az aktív szerepet a vizsgázó játssza.

A vizsgán a következő feladattípusok fordulnak elő, az alábbi sorrendben:

1. – társalgás,

2. – vita (véleménykülönbség megjelenítése és áthidalása),

3. – önálló témakifejtés vizuális segédanyagok alapján.

A szóbeli tételt a vizsgázó húzza. A tétel három feladatból áll. A feladatok kidolgozásához felkészülési idő nincs, de a második és a harmadik feladat végiggondolásához a vizsgázónak rövid (körülbelül feladatonként fél perc) gondolkodási idő áll rendelkezésére.

Az első feladat, a társalgás, azt méri, hogy a vizsgázó képes-e olyan témákat érintő beszélgetésben részt venni, amelyek nem hétköznapi tevékenységéhez, hanem elvontabb jelenségekhez kapcsolódnak.

A második feladat, a vita, egy adott témához kapcsolódó provokatív állítás megvitatása a vizsgáztatóval. A vizsgázó feladata az, hogy az adott állítás mellett, vagy ellen érveljen, kifejtse álláspontját, és reagáljon vitapartnere álláspontjára. A feladathoz készült vizsgáztatói példány a vizsgázónak adott információkon túl tartalmazza az adott témához kapcsolódó lehetséges érveket, amelyeket a vizsgáztató a beszélgetés során használhat.

A harmadik feladatban, az önálló témakifejtésben a vizsgázónak egy problémakörről kell gondolatait és véleményét önállóan, összefüggően és részletesen kifejtenie vizuális segédanyagokból (képek, rajzok, grafikonok stb.) kiindulva. Ha a vizsgázó elakad, vagy mondanivalója elfogy, a vizsgáztató segítő kérdéseket tehet fel.

forrás: www.oktatas.hu

Korábbi évek feladatsorainak megtekintése és letöltése: ITT

Nézd meg ezt is:  10 érdekesség Erzsébet királynő koronázásáról - szókincs

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kapcsolódó anyagok

Kezdőlap
Leckekereső
Napi leckék
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!