Középszintű angol érettségi információk

középfok

Angol érettségi íme egy rövid összefoglaló a vizsga felépítéséről.

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

Az írásbeli vizsga időtartama 180 perc, a szóbeli vizsgáé 15 perc. A középszintű vizsga két nyelvi szintet fog át: az Európa Tanács skálájának A2-B1 szintjeit. Az eltérő képesség- és tudásszintek mérése érdekében az írásbeli feladatsorokban a lépcsőzetesség elve érvényesül. A központi feladatsorokat úgy állítják össze, hogy az A2 szinten lévő vizsgázók is le tudják tenni a vizsgát. A vizsgázónak az írásbeli és a szóbeli vizsgarészben külön-külön teljesítenie kell az elérhető pontszámnak legalább a 12%-át.

Olvasott szöveg értése (60 perc, 33 pont)

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő:

– feleletválasztás,

– hiányos szöveg kiegészítése (szavak, kifejezések pótlása előre megadott listából vagy anélkül),

– rövid választ igénylő, nyitott kérdések,

– a szövegből kiemelt mellékmondat, mondat, bekezdés helyének azonosítása a szövegben,

– képek, események, összekevert bekezdések sorrendbe rakása,

– egymáshoz rendelés, pl.:

 – cím, kép, összegző mondat szöveg(rész)hez, bekezdéshez rendelése,

 – szavak, kifejezések, definíciók, szinonimák egymáshoz rendelése a szövegösszefüggés alapján,

 – vélemények, kijelentések, események személyekhez kapcsolása,

 – csoportosítás megadott kategóriák szerint.

Nyelvhelyesség (30 perc, 18 pont)

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő:

– hiányos szöveg kiegészítése feleletválasztással (négy válaszlehetőség közül egy helyes kiválasztása),

– hiányos szöveg kiegészítése önállóan vagy előre megadott szókészletből,

– megadott szavak megfelelően képzett alakjainak vagy a belőlük képzett új szavaknak a szövegbe illesztése.

Hallott szöveg értése (30 perc, 33 pont)

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő:

– feleletválasztás,

– egymáshoz rendelés (pl. személy és kijelentés, képek kiválasztása szöveghez),

– események sorrendjének megállapítása,

– nyomtatványok, űrlapok kitöltése,

– táblázat kitöltése,

– hiányos mondatok kiegészítése,

– rövid választ igénylő nyitott kérdések,

– ténybeli hibák azonosítása, javítása.

Íráskészség (60 perc, 33 pont)

A feladatok a következőfeladattípusok egy vagy több elemét tartalmazhatják:

– meghatározott szituációban megadott szempontok alapján történőszövegalkotás,

– verbális segédanyagok (pl. személyes feljegyzések, üzenetek, levelek, cikkek, felhívások, hirdetések, szórólapok stb.) alapján történőszövegalkotás és/vagy azokra való reagálás,

– vizuális segédanyagok (pl. ábrák, képek, képsorok, grafikonok, táblázatok stb.) alapján történő szövegalkotás.

Szóbeli vizsga (15 perc, 33 pont)

A vizsgabeszélgetésben az aktív szerepet a vizsgázó játssza.

A vizsgán a következőfeladattípusok fordulnak elő, az alábbi sorrendben:

1. – társalgás,

2. – szituációs feladat,

3. – önálló témakifejtés segédanyagok (vizuális és verbális) alapján.

A szóbeli tételt a vizsgázó húzza. A tétel három feladatból áll. A feladatok kidolgozásához felkészülési időnincs, de a második és harmadik feladat végiggondolásához a vizsgázónak rövid (körülbelül fél perc) gondolkodási idő áll rendelkezésére.

Az első feladatban, a társalgásban a vizsgázó néhány olyan kérdésre válaszol, amelyek saját személyéhez, közvetlen környezetéhez és hétköznapi tevékenységeihez kapcsolódnak. A társalgás három témát érint röviden.

A második feladat, a szituációs feladat során a vizsgázónak a mindennapi élet helyzeteihez hasonlító szituációban kell részt vennie, amelyben partnere a vizsgáztató. A vizsgázó feladata az, hogy a tételben meghatározott helyzetben, a meghatározott cél elérése érdekében különböző kommunikációs szándékok felhasználásával beszélgetést (interakciót vagy tranzakciót) folytasson, azaz szükség esetén megfelelő kérdéseket tegyen fel, illetve azelhangzottakra megfelelően reagáljon.

A harmadik feladatban, az önálló témakifejtésben, a vizsgázónak azt kell megmutatnia, hogy képes-e hétköznapi, élettapasztalatokhoz kapcsolódó témákban gondolatait, véleményét részletesen, összefüggően kifejteni képek és irányítószempontok alapján. A vizsgázónak ebben a feladatban egy témáról a hozzá kapcsolódó két-három kép (fénykép, rajz) és megadott irányítószempontok alapján kell beszélnie.

forrás: www.oktatas.hu

Korábbi évek feladatsorainak megtekintése és letöltése: ITT

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!