Dátum kifejezése az angolban írásban és szóban

alapfok

Ismét egy nagyon fontos dolgot kell átnéznünk: hogyan fejezzük ki a dátumot írásban és szóban.

Dátum kifejezése az angolban írásban és szóban

1. Írásban:

In Britain:

A legelterjedtebb változat: 25 June 2015

Fontos, hogy a hónapok nevét angolul mindig nagy kezdőbetűvel írjuk.

Az angol hónapok nevei: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

Rövidítve: Jan, Feb, Mar, Apr, Aug, Sept, Oct, Nov, Dec (nincs rövidítése: May, June, July)

Kifejezhetjük sorszámnévvel: 25th June 2015

A sorszámnevek képzése a szám+’th’, kivéve: 1st, 2nd, 3rd, 21st, 22nd, 23rd, 31st

Az évszám elé szoktak vesszőt is tenni, de ez egyre kevésbé gyakori. Vagyis leírhatjuk a dátumot így is:

25th June, 2015

Ezt a formát használják, ha a dátum egy mondat része, mint például itt:

Shakespeare was born on 26 April, 1564.

A dátumot leírhatjuk csak számmal is:

25/6/15

25-6-15

25.6.15

In the USA:

A legelterjedtebb forma:

June 25, 2015 – vagyis a hónapot írjuk előre és vesszőt teszünk a hónap elé.

Ha számokkal írjuk le a dátumot, az zavaró tud lenni, ha nem tudjuk, hogy amerikai vagy brit dátumról van-e szó.

A britek általában a napot teszik előre, míg az amerikaiak a hónapot, így például a 6. 4. 15 = 6 April 2015 – Nagy-Britanniában, de June 4, 2015 Amerikában. Ezért fontos, hogy tudjuk, honnan ered a dátum, amit olvasunk.

Az évtizedek esetében, azt például, hogy az 1980-as évek, így írjuk le:

the 1980s, illetve betűvel is kiírhatjuk, különösen a rövidebb, évszázad nélküli formában: the eighties

A mostani évtized pedig: the 2020s,  amit ’twenty-twenties’-nek vagy ’two thousand (and) twenties’-nek kell kiolvasni.

2. Szóban:

25 June 2015 = ’June the twenty-fifth twenty-fifteen’ or ’the twenty-fifth of June two thousand and fifteen’

Amerikai angolban kiolvashatjuk névelő nélkül is, így: ’June twenty-fifth, twenty-fifteen’

Néhány évszám gyakorlásul:

1200 = twelve hundred

1406 = fourteen hundred and six or ’fourteen O /əʊ/ six – az ’O’ itt a nullát jelöli

1516 = fifteen sixteen

2000 = two thousand

2005 = two thousand and five or twenty O five

Így kérdezzük meg a dátumot:

What’s the date (today)?

What date is it?

Így válaszolunk rá:

It’s June the 25th.

Ha történelmi szövegeket olvasunk, fontos tudnunk a különbséget a ’BC’ és az ’AD’ rövidítések között.

BC = Before Christ = Krisztus előtt

AD = Anno Domini = Krisztus után

A ’BC’ az évszám után áll:

Emperor Augustus was born in 63 BC. – Augustus császár Krisztus előtt 63-ban született.

Az ’AD’ az évszám előtt és után is állhat:

Jesus Christ was crucified in 32 AD / AD 32. – Jézus Krisztust Krisztus után 32-ben feszítették keresztre.

Gyakoroljunk kicsit:

Olvasd ki az alábbi dátumokat! A brit írásmódot használtuk.

1. 1 April 1991

2. 16 February 1996

3. 5. 9. 66

4. 7 May 1500

5. 15. 11. 1903

Megoldás:

1. the first of April nineteen ninety-one

2. the sixteenth of February nineteen ninety-six

3. the fifth of September nineteen sixty-six

 4. the seventh of May fifteen hundred

5. the fifteenth of November nineteen O three

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!