Driving idioms – Vezetéssel kapcsolatos kifejezések

minden

Ebből a rövid leckéből vezetéssel kapcsolatos kifejezéseket tanulhatsz meg.

Tom used to be the boss in the family, but his wife is in the driving seat now. – Tom volt a főnök a családban, de most a felesége irányít. 
This little puppy is driving me mad! – Ez a kiskutya az őrületbe kerget.
Last year was quite difficult for us, but I think we have turned the corner by now. – A múlt év elég nehéz volt számunkra, de azt hiszem túlléptünk a nehézségeken. 
Come on! Step on it! It’s time to hit the road! We’ll be late! – Gyerünk! Taposs bele! Itt az ideje, hogy elinduljunk. El fogunk késni! 
I wish we could solve this problem, but this is a dead-end situation. – Bárcsak meg tudnánk oldani a problémát, de ez egy kilátástalan helyzet. 
I spend most of my time on the road. – Az időm nagy részét úton töltöm. 
If they keep losing customers, the Smiths will have to put a brake on their spending for a while. – Ha továbbra is vevőket vesztenek, akkor Smithéknek vissza kell fogniuk a kiadásaikat.
At last! We’ve been given the green light and can go ahead!  Végre! Zöld utat kaptunk, és mehetünk tovább!
You can do whatever you want to do from now! I’m taking a back seat! – Mostantól azt csinálsz, amit akarsz. Én háttérbe vonulok.
I’m not sure I clearly understand what you’re driving at. – Nem vagyok biztos abban, hogy értem, mire célzol. 

dead-end situation – kilátástalan helyzet
in the driving seat – vezető pozícióban
Step on it! – Taposs bele!
to be given the green light – zöld utat kapni
to be on the road – úton lenni
to drive at sth – célozni valamire
to drive sb mad/crazy – valakit az őrületbe kergetni
to hit the road – útra kelni
to put the brake on – visszafogni valamit
to take a back seat – háttérbe vonulni
to turn the corner – túllépni a nehézségeken

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!