Negotiation Idioms

alapfok

Összegyűjtöttünk neked néhány tárgyalással, üzleti élettel, tárgyalással kapcsolatos idiómát egy kis feladattal és példamondatokkal körítve! 

gentlemen’s agreement
meaning:an agreement that is not written down but is made by two people or two groups who trust each other
magyarul: szóbeli megállapodás
example: I made a gentleman’s agreement with the handyman to come and help next week. –Szóbeli megállapodást kötöttem az ezermesterrel, hogy jöjjön segíteni jövő héten.  

to get behind (a person or idea)
meaning:to support a person or idea
magyarul: valami vagy valaki mögé állni
example: As we agreed with him we got behind his proposal at the meeting. – Mivel egyetértettünk vele, a javaslata mögé álltunk a megbeszélésen.

to get the ball rolling
meaning:to start an activity or action
magyarul: beindítani, elkezdeni valamit
example: We should get the ball rolling and begin the negotiation at once. – Bele kellene vágnunk és elkezdeni a megbeszélést most azonnal.

to back out (of something)
meaning:to get out of an agreement, to fail to keep a promise
magyarul: kihátrálni valamiből, nem betartani ígéretet
example: The architect backed out of the plan to oversee the new apartment building. – Az építész kihátrált az új lakótömb tervezett felügyeletéből.

ball is in (someone’s) court
meaning:it is the decision of another person or group to do something
magyarul: nála van a labda
example: The ball is in the seller’s court after the buyer made his final offer. – A labda az eladónál van, miután a vevő megtette utolsó ajánlatát.

breakthrough
meaning:a success that comes after overcoming a difficulty
magyarul: áttörés
example: There was a breakthrough in the talks to end the miners’ strike. – Áttörés következett be a bányászsztrájk beszüntetését célzó megbeszéléseken. 

to bring (something) to the table
meaning:to have something to offer during a negotiation
magyarul: valamit felmutatni, kínálni, letenni az asztalra tárgyaláson
example: We were able to bring a new offer to the table during the negotiations. – Új ajánlatot tudtunk letenni az asztalra a tárgyalások folyamán.

to close a deal
meaning:to end a negotiation successfully
magyarul: tárgyalást, üzletet sikeresen lezárni
example: Julia had to work hard but she was finally able to close the deal. –Juliának keményen kellett dolgoznia, de végül sikeresen megkötötte az üzletet.

to call the shots
meaning:to be in charge
magyarul: diktálni
example: Everyone knows that the vice-president calls the shots. – Mindenki tudja, hogy az alelnök diktál.

follow through on/with (something)
meaning:to finish an action, to keep a promise
magyarul: tartani magát a szavához, befejezni valamit, ahogy ígérte
example: Mr Ross said that our working conditions would improve soon but he never followed through with his promise. – Mr Ross azt mondta, hogy a munkakörülményeink hamarosan javulnak, de nem váltotta be az ígéretét.

to force (someone’s) hand
meaning:to make someone do something that they do not want to do at that time
magyarul: rákényszeríteni
example: The committee decided to force the vice president’s hand because they wanted to finish the negotiations quickly. – A bizottság úgy döntött, hogy kényszerítéshez folyamodik az alelnöknél, mert hamar be akarták fejezni a tárgyalásokat.

to get the raw end of the deal
meaning:to do badly in a negotiation or a similar situation
magyarul: pórul járni, a rosszabbat kapni
example: I saw that I got the raw end of the deal when I received my new work schedule. – Láttam, hogy pórul jártam, amikor megkaptam az új munkabeosztásomat.

I. Fill in the gaps with the words in the table.

the raw end of the deal

close the deal

to the table

get behind

in their court

follow through

1. They finally sold their house. Jack was delighted to ………….

2. I’m very disappointed, because you always promise things, but you never ……….. with your promises.

3. I did everything that I possibly could. The ball is ………….. now.

4. I couldn’t bring a better offer ……….., so the deal fell through.

5. She can’t ………… Jack’s ideas, because he didn’t do his research properly.

6. It’s not fair, I always get ………….. 

II. Match each idiom to its definition.

1

to force someone’s hand

a

success after difficult time

2

to call the shots

b

to get out of an agreement

3

breakthrough

c

to make someone do something against their will

4

to back out

d

verbal agreement between partners

5

gentlemen’s agreement

e

to start an activity

6

to get the ball rolling

f

to be in charge

 

Key:
I. 1-close the deal, 2-follow through, 3-in their court, 4-to the table, 5-get behind, 6-the raw end of the deal
II. 1-c, 2-f, 3-a, 4-b, 5-d, 6-e

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!