STAR IDIOMS: Csillagos idiómák és kifejezések

alapfok

Hoztam nektek egy csokorra való csillagos idiómát és kifejezést (a cikk eredetijét a 2019 júliusi számunkban találod meg feladattal együtt)!  

to be born under a lucky star
definition: to enjoy good fortune and escape bad luck
magyarul: szerencsés csillagzat alatt születni
example: She has never had any problems at work. She was definitely born under a lucky star. – Soha nem volt semmi problémája a munkahelyén. Igazán szerencsés csillagzat alatt született.

to thank one’s lucky stars
definition: to be grateful for one’s good fortune, to count one’s blessings
magyarul: áldani a szerencséjét, hálát adni a sorsnak, gondviselésnek
example: Thank your lucky stars that you’re here. You could have died in that horrible accident. – Adj hálát a sorsnak, hogy itt vagy! Meg is halhattál volna abban a szörnyű balesetben!

to have stars in one’s eyes
definition: to be very happy, hopeful and excited about something
magyarul: örömmámorban úszni, ragyog a szeme a boldogságtól
example: Jane had stars in her eyes when she was talking about her future marriage. – Jane szeme ragyogott a boldogságtól, amikor a leendő házasságáról beszélt.

to see stars
definition: to see flashes of light, especially as a result of being hit on the head
magyarul: csillagokat látni
example: The ball hit me so hard yesterday at the match that I saw stars for a while. – Olyan erősen megütött a labda tegnap a meccsen, hogy sokáig csillagokat láttam.

it’s written in the stars
definition: it’s predestined and meant to be in a certain way
magyarul: meg van írva a csillagokban
example: I think there is no such thing that it’s written in the stars. You have to work for everything. –Szerintem nem létezik olyan, hogy valami meg van írva a csillagokban. Mindenért meg kell dolgozni.

to aim for the stars
definition: to set one’s goals high, to set no limits
magyarul: a csillagos ég a határ
example: Don’t settle for second best! Aim for the stars! – Ne elégedj meg azzal, ha nem a legjobbat kapod! Csak a csillagos ég a határ!

someone’s star is rising
definition: someone is becoming more successful or popular
magyarul: felfelé ível a pályája, növekszik a népszerűsége
example: He has found a very good job in his field. His star seems to be rising. – Nagyon jó állást talált a szakmájában. Úgy néz ki, hogy felfelé ível a pályája.

star-crossed lovers
definition: ill-fated lovers who are forced to be apart by circumstances out of their control
magyarul: szerencsétlen, rossz csillagzat alatt született szerelmesek
example: The best example for star-crossed lovers is Shakespeare’s Romeo and Juliet. – A szerencsétlen csillagzat alatt született szerelmesekre Shakespeare Rómeó és Júliája a legjobb példa.

to hitch one’s wagon to a star
definition: to have ambitious goals and partner with someone who is already successful
magyarul: nagy ambíciói vannak, magasra tör másokat használva, más szekerére kapaszkodni
example: You know a lot of good writers. You should hitch your wagon to a star if you want to become a good writer yourself. – Ismersz sok jó írót. Használd ki a helyzetet, ha te magad is jó író akarsz lenni!

a guiding star
definition: someone whose ideas and advice people follow
magyarul: vezérlő csillag, jó példa
example: You are like a guiding star in my life. You always show me the right direction. – Olyan vagy az életemben, akár egy vezérlő csillag. Mindig megmutatod nekem a helyes irányt. 

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!