Entertainment and Arts Idioms

középfok

Nézzünk meg néhány művészetekkel kapcsolatos idiómát és kifejezést!

Entertainment and Arts Idioms

class clown

meaning:a pupil who often makes jokes or pokes fun
magyarul:az osztály bohóca
example:I remember Tom, he was the class clown. – Emlékszem Tomra, ő volt az osztály bohóca.

to make a clown of yourself

meaning:to make yourself appear foolish or stupid
magyarul:bohócot csinál magából
example:After drinking too much, Rodger made a clown of himself at the party.  – Rodger bohócot csinált magából, miután túl sokat ivott a buliban.

museum piece

meaning:something that is very old-fashioned and should no longer be used
magyarul:múzeumi darab
example:This motorbike is a museum piece. I’m surprised it still works. – Ez a motor múzeumi darab. Meglep, hogy még működik.

The show must go on.

meaning:an event or activity must continue despite problems or difficulties
magyarul:a show nem állhat meg
example:I have a bad cold but I need to go to work. The show must go on. – Csúnyán megfáztam, de be kell mennem dolgozni. A show nem állhat meg.

to steal the show

meaning:to be more outstanding than anyone or anything else
magyarul:minden babért learat
example:The talented guitarist stole the show, the rest of the band were hardly worth mentioning. – A tehetséges gitáros aratta le a babérokat, a zenekar többi tagja nem volt említésre méltó.

blockbuster

meaning:a movie that is popular and makes a lot of money
magyarul:kasszasiker
example:All of the Star Wars films were blockbusters. – Mindegyik Csillagok háborúja film kasszasiker volt.

to take center stage

meaning:to be the center of interest or attention
magyarul:a középpontba kerülni
example:The election campaign took centre stage after the President resigned. – A választási kampány került a középpontba, miután az elnök lemondott.

to star in something

meaning:to play a part in a movie or a play
magyarul:filmben vagy színdarabban játszani
example:Joe starred in 5 comedies when he was young. Then he decided to give up acting. – Joe öt vígjátékban játszott fiatalkorában, majd úgy döntött, abbahagyja a színjátszást.

and all that jazz

meaning:and such similar things
magyarul:és hasonlók
example:Tina loves hiking, rock climbing, and all that jazz. – Tina szeret túrázni, sziklát mászni, meg más hasonló dolgokat.

to face the music

meaning:you have to accept the negative consequences of your actions
magyarul:szembenézni a következményekkel
example:After they found the CCTV recording, Lou had no choice but face the music. – Miután megtalálták a térfigyelő kamera felvételeit, Lou nem tehetett mást, mint hogy szembenéz a következményekkel.

for a song

meaning:you buy or sell something very cheaply
magyarul:bagóért
example:Sally sold her grandmother’s house for a song. – Sally bagóért adta el a nagymamája házát.

It takes two to tango.

meaning:if two people are involved in a bad situation, both must be responsible
magyarul:Kettőn áll a vásár.
example:Don’t blame Jack for your hangover. It takes two to tango. – Ne Jacket hibáztasd azért, mert másnapos vagy. Kettőn áll a vásár.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!