Gossip idioms – Pletykás idiómák

középfok

Pletykás idiómák - természetesen jelentéssel és példamondattal. 

THE GOSSIP COLUMN

to air dirty linen/laundry

meaning:to reveal private matters that can be embarrassing
magyarul:kiteregeti a szennyest
example:You shouldn’t have aired our dirty linen to all our friends! – Nem kellett volna kiteregetned a szennyest az összes barátunk előtt!

to hear something onthe grapevine

meaning:to find out something by word of mouth
magyarul:szóbeszédből megtudni valamit
example:I heard on the grapevine that your sister is pregnant. – Azt beszélik, a nővéred terhes.

a telltale

meaning:a person who maliciously reveals private matters
magyarul:rosszindulatú pletykafészek
example:Your aunt is the worst telltale in town. Don’t trust her! – A nagynénéd a legrosszabb pletykafészek a városban. Ne bízz benne!

gossip column

meaning:section of a newspaper devoted to gossip about well-known people
magyarul:pletykarovat
example:I don’t buy any magazines now. They seem to have turned into gossip columns. – Nem veszek már magazinokat. Úgy tűnik, átalakultak pletykarovattá.

to bad-mouth someone

meaning:to speak critically and often disloyally of
magyarul:kibeszélni valakit
example:I don’t like people who bad-mouth their friends behind their backs. – Nem szeretem azokat, akik a hátuk mögött kibeszélik a barátaikat.

back-fence talk

meaning: rumour or gossip
magyarul:szóbeszéd vagy pletyka
example:Do you really believe all that back-fence talk about Kate and Josh? – Tényleg elhiszed azt a sok pletykát Kateről és Joshról?

What’s the buzz?

meaning:what’s the current gossip or information
magyarul:Mi a pletyi? Mi az ábra?
example:What’s the buzz? I’ve been out of town for a week, give me the news. – Mi a pletyi? Nem voltam itt egy hétig, mi történt?

to be the talk of the town

meaning:to have some serious gossip going round about someone
magyarul:az egész város róla beszél
example:John has been the talk of the town since someone accused him of bigamy. – Johnról beszél az egész város, mióta valaki bigámiával vádolta.

A little bird told me …

meaning:something that you say in order to let someone know that you are not going to tell them who gave you the information
magyarul:azt csipogják a madarak …
example:A little bird told me some people will be fired at the end of the year. – Azt csiripelik a madarak, hogy pár embert kirúgnak év végén.

There’s no smoke without fire.

meaning:if unpleasant things are said about someone, there is probably a good reason for it
magyarul:Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.
example:“I can’t believe that Ted was arrested for smuggling drugs.” “Well, we haven’t seen him in a while and there’s no smoke without fire.” – “Nem tudom elhinni, hogy Tedet kábítószer csempészetért tartóztatták le.” “Hát már jó ideje nem láttuk, és nem zörög a harszt, ha a szél nem fújja.”

mudslinging

meaning:an attempt to discredit one’s competitor or opponent by malicious or scandalous attacks
magyarul:sárdobálás
example:I’m fed up with politics. It’s all about mudslinging and nothing gets done. – Elegem van a politikából. Csak a sárdobálásról szól, és nem csinálnak semmit.

juicy/hot gossip

meaning:interesting gossip
magyarul:szaftos pletyka
example:Do you want to hear some juicy gossip? – Kíváncsi vagy egy kis szaftos pletykára?

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!