More book idioms and expressions

minden

Örültetek az előző gyűjteménynek, ezért kerestünk még nektek könyves idiómákat és kifejezéseket.

1. – a closed book – something that you know or understand nothing about  – valami, amit nem értesz, nem tudsz, ez számodra ’kínai’

 I’m afraid Chemistry will always be a closed book to me. – Attól tartok, a kémia számomra mindig kínai marad.

2. – have one’s name inscribed in the book of life = to die – meghalt, „be van írva a neve az élet könyvébe”

By the time she was twenty, her parents had their names inscribed in the book of life. – Mire húszéves lett, a szülei neve már bekerült az élet könyvébe (=meghaltak).

3. – to go by the book – to do something exactly as the rules tell you – szigorúan betartani a szabályokat, úgy cselekedni, „ahogy a nagy könyvben meg van írva”

My lawyer always goes strictly by the book.  – Az ügyvédem mindig mindent úgy csinál, ahogy a nagy könyvben meg van írva.

4. – the Good Book  – the Bible – a Biblia

 Sally’s always quoting from the Good Book. – Sally mindig a Bibliából idézget.

5. – to know like a book –  be extremely familiar with – ismeri, akár a tenyerét

 I know him like a book – I’m sure he’ll come. – Úgy ismerem őt, akár a tenyeremet, biztos, hogy el fog jönni.

6. – to have your nose in a book – to be constantly reading, to be a bookworm  – folyton olvas, könyvmoly

 Jamie is known for having his nose in a book all the time. – Jamie arról híres, hogy folyton olvas.

7. – off the books  – without being included on official financial records – nem hivatalosan, feketén

Waiters and hairdressers often work off the books, getting paid in cash. – A pincérek és a fodrászok gyakran feketén dolgoznak, zsebbe fizetik őket.

Kapcsolódó anyagok

Kezdőlap
Leckekereső
Napi leckék
Videokurzusok
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!