5 kifejezés naponta – News English 2 – szókincsbővítés hírekkel

felsőfok
Mai ötös szócsokrunkban ismét 5 újságcikkekben gyakran előforduló angol kifejezést értelmezünk.

1.to blow over – elcsitul, elcsendesedik az ügy

a problem, argument, feuds or a scandal becomes gradually less important until it ends and is forgotten

The film star thought that after a few days the scandal would blow over. – A filmsztár úgy gondolta, hogy néhány nap múlva a botrány el fog csendesedni.

2.to cover something up – eltussolni valamit, eltitkolni valamit

to stop people discovering the truth about something bad

His company tried to cover up employing illegal immigrants. – A cége megpróbálta eltussolni az illegális bevándorlók foglalkoztatását

3.to dredge up – előkotorni, előásni, felhánytorgatni a múltat

to talk about something bad or unpleasant that happened in the past

The article dredged up details of her unhappy childhood. – A cikk felhánytorgatta a boldogtalan gyermekkorának részleteit.

4.to slash – drasztikusan csökkenteni

to very much reduce something, such as money or jobs

Jobs have been slashed by 50 percent! – A munkahelyeket 50 százalékkal csökkentették.

5.to stir up –felkavarni (az állóvizet), (bajt) keverni

to cause an unpleasant emotion or problem to begin or grow

Our math teacher told Tom to stop stirring up trouble. – A matektanárunk azt mondta Tomnak, hogy ne keverjen több bajt.

 

sources: Cambridge Dictionary; News Vocabulary in English- Understand the News and BOOST Vocabulary, Love English with Leila & Sabrah

Vocabulary

argument vita
feuds viszályok
scandal botrány
gradually fokozatosan
to discover felfedezni
unpleasant kellemetlen
to reduce csökkenteni
emotion érzelem

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!