Hasznos hétköznapi párbeszédek – Eager Beaver Workmate – szókincsfejlesztés

középfok
A következő párbeszédben sok hasznos kifejezést és nyelvtani szerkezetet tanulhattok meg használat közben.

When your workmate is an eager-beaver

 

Sue: Did you get up on the wrong side of the bed this morning? – Bal lábbal keltél fel ma reggel?

Tom: I’ve been working on a project all night, so I’m a bit out of energy. – Egész éjjel egy projekten dolgoztam, úgyhogy egy kicsit kimerültem.

Sue: Didn’t you sleep at all? – Egyáltalán nem aludtál?

Tom: Nope. I didn’t sleep a wink and I have a terrible headache. My body feels heavy as lead.Nem. Egy szemhunyásnyit sem aludtam, és szörnyen fáj a fejem. A testemet ólomnehéznek érzem.  

Sue: No wonder you feel this way. – Nem csoda, hogy így érzed magad.

Are you a night owl? Or do you do this frequently? – Éjszakai bagoly vagy? Vagy gyakran csinálod ezt?

Tom: Well, I’m under a lot of pressure right now… – Hát, most nagy nyomás alatt vagyok

as my boss has assigned me a very important project. – mivel a főnököm egy nagyon fontos projektet bízott rám.

The deadline is near and I still haven’t finished it. – Közeleg a határidő, és még mindig nem fejeztem be.

That’s why I’m on pins and needles. – Ezért vagyok olyan feszült, hogy mi lesz.

Sue: Isn’t there anyone who can help you with the project? – Nincs senki, aki tudna segíteni a projektben?

Tom: I don’t need any help. – Nincs szükségem segítségre.

I’d certainly rather do a project myself. – Inkább magam csinálnám meg a projektet.

Sue: You’re such an eager beaver. – Olyan lelkes vagy, mint egy buzgó mócsing.

Do you think you could squeeze in lunch with me some time? Mit gondolsz, be tudsz szorítani egy ebédet velem valamikor?

Tom: Possibly, but not till next week. – Lehetséges, de csak jövő héten.

Sue: That’s fine but don’t try to wriggle out of it at the last minute. – Ez rendben van, de ne próbáljon az utolsó pillanatban kibújni belőle.

sources: Cambridge Dictionary; Macmillan Dictionary; Collins Dictionary; Real Life English Conversations, Easy English

Vocabulary

eager-beaver buzgó mócsing; törtető
to get up on the wrong side of the bed bal lábbal kelni fel
not to sleep a wink szemhunyásnyit sem aludni
to feel heavy as lead ólomnehéznek érezni
No wonder Nem csoda
night owl éjjeli bagoly (későn fekvő)
to be under a lot of pressure nagy nyomás alatt lenni
to assign kijelölni (valakit valami végzésére)
deadline határidő
to be on pins and needles tűkön ülve izgulni
to squeeze in beszorítani (programba)
to wriggle out of kibújni a szorult helyzetből

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!