Módbeli segédigék szituációkban – képesség kifejezése

érettségi
A következő rövid szituációban a képesség kifejezésére használt módbeli segédigék (can – could) és igei párjuk (be able to) használatát nézzük át, valamint egy hasznos nyelvtani összegzést is készítettünk nektek.

You talk with your parents about the importance of Internet and mobile phones.

son: Do you remember how things used to be when you were kids and there was no internet?

dad: Well, there was internet but ordinary people weren’t able to use it. Only a few universities and some government agencies could use it.

mum: Yes, and mobile phones were very expensive and you could not afford one.

dad: When I was out with my best friends and missed the last bus home, I had to look for a phone box with coins in my pocket so I could call for a taxi.

mum: You know, if you had an expensive mobile phone, you were only able to use it in big cities because there was no signal in the countryside.

son: Fortunately,  we can pick up our smartphones to phone anyone even if we are on the other side of the world. What’s more, we can access Internet on our mobile phones.

mum: We can shop whatever we want anytime.

son: Now, nobody seems to be able to live without their phones. We can even wear them as a wristwatch as well. In the future, smartphones will be able to help us in more areas.

source: The English Modal Verbs, Easy English

CAN, COULD MÓDBELI SEGÉDIGÉK HASZNÁLATA

A módbeli segédigék (modals) és a „sima” segédigék (auxiliary verbs) között lényeges különbség van! Kérdések feltevéséhez és tagadáshoz használjuk a segédigéket (pl. do, did, have, stb.), a módbeli segédigéket pedig akkor szoktuk alkalmazni, amikor egy igének szeretnénk a jelentését módosítani.

– önmagában jelen időre vonatkozik

– nem kell ragozni semmilyen számban és személyben, tehát minden létező alany után a segédige ’can’ lesz

– kérdés feltevésekor és tagadáskor nem kell más segédigét (pl. do) használni: Can you drive? Can she play the guitar? I can’t dance.

– a can után rögtön az igét (pl. go) tesszük, és nem főnévi igenevet (pl. to go) használunk (Ezt azért emelem ki, mert nagyon sok magyar anyanyelvűnek gondot okoz ez, amikor szó szerint próbálja a mondatokat lefordítani: Tudok úszni – I can swim. Láthatod, hogy a magyar a tudni ige után főnévi igenevet tesz (úszni), míg az angol a can után csak az igét to nélkül)

– jövő időben a can helyett a to be able to szerkezetet kell használni

– múlt időbena can -ből could lesz (bár nem mindig, erről majd később

– a can –nek két formája is van tagadásban: cannot (ez egy kicsit formálisabb) és a can’t

A can -nek 5 fő jelentése van:

  1. képesség (ability); 2. lehetőség, kilátás (possibility); 3. lehetőség, alkalom (opportunity);
  2. engedély (permission); 5. kérés, kívánság (request)

Képességek kifejezése:

This is Julie. She is the best student in her school. She is a real nerd. She is only six but she can read, write and count. She takes part in a lot of after-school activities so she can swim, play tennis, too. She can also play the piano. – Ő itt Julie. Ő a legjobb tanuló az iskolájában. Igazi stréber. Még csak hatéves, de már tud olvasni, írni és számolni. Rengeteg iskolán kívüli tevékenységben vesz részt, így tud úszni, teniszezni is. Zongorázni is tud.

Jelen idő kijelentés: She can swim. – Tud úszni.

Jelen idő tagadás: She can’t swim./She cannot swim. – Nem tud úszni.

Jelen idő kérdés: Can she swim? – Tud úszni?

További példák erre:

Can you swim? – Tudsz úszni?

Can your grandma drive? – Tud a nagymamád vezetni?

Múlt idő kijelentés: She could swim. – Tudott úszni.

Múlt idő tagadás: She couldn’t swim. – Nem tudott úszni.

Múlt idő kérdés: Could she swim? – Tudott úszni?

Általános képességek kifejezésekor a can múlt ideje a could.

Ha valamit egyszer sikerült megtenni (nem rendszeresen), vagy a körülmények ellenére sikerült megtenni: I was able to swim in that ice cold lake. – Sikerült úsznom abban a jéghideg tóban.

Ha valamit a körülmények miatt nem tudtunk megtenni (nem azért, mert nem tudtuk volna megtenni): He wasn’t able to work yesterday because there was no internet connection. – Tegnap nem tudott dolgozni, mert nem volt internetkapcsolat.

Jövő idő kijelentés: She will be able to swim. – Fog tudni úszni.

Jövő tagadás: She won’t be able to swim. – Nem fog tudni úszni.

Jövő idő kérdés: Will she be able to swim? – Fog tudni úszni?

Vocabulary

ordinary people hétköznapi emberek
government agencies kormányzati szervek
can afford to megengedni magának anyagilag
to look for keresni
to miss the bus lekésni a buszt
coins pénzérmék, pénzérme
smartphones okostelefonok
access hozzáférés

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!