Vocabulary builder: Words about peace

középfok

Most pedig jöjjön egy kis szókincsfejlesztés béke témakörben! 

Here is the list of words related to peacekeeping.

Accord

Definition:

a formal or official agreement between two countries, governments or groups of people – egyezmény, megegyezés

Example:

The Paris Peace Accords – Párizsi békeszerződés

A peace accord was signed to end the war. – A háború lezárásaként békeszerződést írtak alá.

Agreement

Definition: 

a contract, promise or decision about what to do or will happen, made by two or more  different people or groups  – megállapodás, szerződés

a verbal [=not written] agreement – szóbeli megállapodás

a peace/trade agreement – békeszerződés/kereskedelmi megállapodás

Example:

An agreement was reached between both sides. –  Mindkét fél megegyezésre jutott.

Finally they have come to an agreement. – Végül sikerült megállapodniuk.

Don’t sign the rental agreement before reading all the terms carefully. – Ne írd alá a bérleti szerződést addig, míg figyelmesen el nem olvastad az összes feltételt!

to appease

Definition:

to give someone what they want in order to avoid conflict with them – megalkudni, lekenyerezni

Example:

They tried to appease the dictator to keep the peace. – Megpróbálták  lekenyerezni a diktátort,  hogy megmaradjon a béke.

Armistice

Definition:

a formal agreement between two countries involved in a war to stop fighting and negotiate a peace – tűzszünet, fegyverszünet

Example:

Finally, they agreed to an armistice after six years of war. – Hat évnyi háborúzás után végül fegyverszünetet kötöttek.

Ceasefire

Definition:

an agreement between enemies to stop fighting for a period of time, especially to discuss making peace – fegyverszünet, tűzszünet

Example:

a ceasefire agreement – tűzszüneti megállapodás

to call a ceasefire – tűzszünetre felszólítani

They were accused of violating the ceasefire. – Azzal vádolták meg őket, hogy megsértették a tűzszünetet.

The rebel groups ended the ceasefire. – A lázadó csapatok felfüggesztették a tűzszünetet.

to negotiate

Definition:

to have discussions about something  in order to reach a desired agreement or find a solution to the problem – tárgyalni, tárgyalásokat folytatni

Example:

The parties are willing to negotiate a resolution to the political crisis. – A pártok hajlandóak tárgyalásokat folytatni, hogy megoldást találjanak a politikai krízisre.

The government will refuse to negotiate with the opposition. – A kormány nem lesz hajlandó az ellenzékkel tárgyalni.

Negotiation

Definition:

discussions between people who are trying to reach a desired agreement – tárgyalás, alku

Example:

Peace negotiations – béketárgyalások

Finally, two sides reached an agreement after lengthy negotiations. – Hosszas tárgyalások után a két fél végül megállapodásra jutott.

The price is open to negotiation. – Az ár alku tárgya.

The government refused to open/enter into negotiations with the rebel forces. – A kormány nem volt hajlandó tárgyalásba bocsátkozni a lázadó erőkkel.

Olive branch

Definition:

something that is offered to someone in order to show that you want to make peace; a symbol of peace – olajág (a béke szimbóluma), békejobb

Example:

to extend/offer/hold out an olive branch to someone – békejobbot nyújtani valakinek

The government held out an olive branch to the demonstrators by reducing taxes. – A kormány békejobbot nyújtott a tüntetőknek az adócsökkentéssel.

Pacifism

Definition:

the belief that the war and violence are wrong and that people should settle all disputes in a peaceful way – pacifizmus, békéltetés

Example:

Example:

It was the destruction of their cities that converted them to pacifism. – A városaik elpusztítása vezette el őket a pacifizmushoz.

to pacify

to establish or restore peace in a country or an area, especially by using military force – békéltetni, békét fenntartani

Example:

The government forces failed to pacify the troubled region. – A kormányerőknek nem sikerült békét teremteni a forrongó területen.

Peace

Definition:

a situation in which there is no war or fighting in an area – béke

Example:

Peace be with you. – Béke legyen veled!

They’ve always lived together in peace. – Mindig békében éltek együtt.

Peace talks

Definition:

a conference or series of discussions aimed at ending hostilities – béketárgyalások

Example:

The result of the peace talks is peace at last.  – A béketárgyalások eredménye végre béke!

World peace

Definition:

World peace or peace on Earth is an ideal state of freedom, peace, and happiness among and within all nations and peoples. – világbéke

Example:

There is no one that does not long for world peace. – Nincs olyan ember, aki ne vágyakozna a világbékére.

Peacekeeper

Definition:

a special soldier in a military force  who has been sent to prevent violence in an area where there is fighting or a war – békefenntartó

Example:

The peacekeepers’ task is a hard and delicate matter. – A békefenntartók feladata nehéz és kényes dolog.

Peacekeeping

Definition:

the activity of restoring the peace in a troubled area – békefenntartás

a peacekeeping force/mission – békefenntartó erő/küldetés

Example:

Peacekeeping is very important in a world torn by war.  – Egy háborútól sújtott világban nagyon fontos a békefenntartás.

Peacemaker

Definition:

a person who tries to persuade people or countries to stop fighting or arguing and bring peace – békéltető, békeszerző

Example:

Being a peacemaker isn’t always a grateful task.  –  Békeszerzőnek lenni nem mindig hálás feladat.

Peacetime

Definition:

a period of time during which there is no conflict or war between two or more countries – békeidő

Example:

There has been an increase in military spending even in peacetime. – A katonai kiadások békeidőben is növekedtek.

Reparations

Definition:

money that is paid by a defeated country for damages or expenses it caused to another country during a war – jóvátétel

Example:

Reparations increased the cost of the war many times. – A jóvátétel költségei többszörösére növelték a háborús költségeket.

to surrender

Definition:

to stop fighting and agree that you have been defeated – megadni magát

Example:

The enemy forces refused to surrender. – Az ellenséges erők nem voltak hajlandók megadni magukat.

Treaty

Definition:

a formal written agreement between two or more countries or international organizations – szerződés

Example:

a peace treaty – békeszerződés

The treaty was ratified by six countries. – A szerződést hat ország ratifikálta.

Truce

Definition:

an agreement to stop fighting or arguing  for a short time – fegyvernyugvás, tűzszünet

Example:

The gangs agreed to a truce. – A bandák kiegyeztek tűzszünetben.

White flag

Definition:

a flag that is raised or waved as a symbol of truce or ceasefire, or a wish to stop fighting  – fehér zászló

Example:

They were attacked despite their waving a white flag. – Megtámadták őket annak ellenére, hogy fehér zászlót lengettek.

source: vocabularypage.com

Can you find the antonyms of the words given?

1. peace

a. fight

2.  armistice

b. to win

3. peacekeeper

c. war

4. to surrender

d. proclamation of war

5. white flag

e. warmonger

 

Nézd meg ezt is:  Keresd a választ 2 - hasznos kifejezések teszt

Key

1. c.

2. a.

3. e.

4. b.

5. d.

Kapcsolódó anyagok

Kezdőlap
Leckekereső
Napi leckék
Videokurzusok
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!