Historic figures – history verbs

középfok

Tanuljunk meg néhány történelemmel kapcsolatos főnevet és igét! 

Historic figures

Neanderthal

neander-völgyi ősember

dictator

diktátor

emperor

császár

spiritual leader

szellemi vezető

king

király

military leader

katonai vezető

queen

királynő

warrior

harcos

philosopher

filozófus

chancellor

kancellár

revolutionary

forradalmár

pharaoh

fáraó

knight

lovag

statesman

államférfi

inventor

feltaláló

explorer

felfedező

reformer

újító

president

elnök

Fill the blanks with the following verbs (you won’t need all of them)!

to invade

to be invaded

to discover

to sign

megszállni

megszállva lenni

felfedezni

aláírni

to abolish

to reunite

to cause

to invent

betiltani

újraegyesíteni

okozni

feltalálni

to depose

to form

to be formed

to colonise

lemondatni

megalakítani

megalakulni

kolonizálni

 

1)Television was ………. in 1926.

2) Many parts of Africa …………  in the eighteenth century.

3) Britain ……………  by the Romans 2,000 years ago.

4) Electricity ……………….  by Michael Faraday.

5) Slavery …………………  in the United States in 1865.

6) Mussolini ………………..  in 1943.

7) The Treaty of Versailles …………………  in June 1919.

8) The European Union ……..  first …………… over forty years ago.

9) Irish emigration to the United Stated ………………….. by potato famine in the 1840’s.

10) Germany ………………..  after the collapse of Communism.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!