Munka, munka, munka… munkához kapcsolódó kifejezések

minden

Sokszor a munka miatt költözünk másik városba. Ilyenkor a lakás keresése mellett munkát is keresünk, ehhez kapcsolódó kifejezéseket gyűjtöttük össze.

A person who doesn’t have a job is out of work. We say that people look for a job, look for work or, much more formally, seek employment.

When someone finds a job they want, they apply for it. They may have to fill in an application form and have an interview.

If they are successful, the company offers them the job/work/post. More informally, we say they get the job. They can then accept or turn down the job.

When companies hire new workers, they take on staff and if they get rid of them, they lay them off. Much more formally, they terminate their employment.

When companies decide to stop employing so many people, we say that they cut or shed jobs, or more dramatically that they axe jobs. We say that people lose their jobs, or that there are job losses.

When someone decides to leave a job, they hand in their notice (tell their employer that they are going to leave). We say that people leave their job or quit their job. ‘Quit’ used to be more common in American English but is now widely used in British English too, especially when people leave a job suddenly. When people retire at an earlier age than usual, we say they take early retirement.

If you have a full-time job or work full-time, you work the normal number of hours every week (usually around 40), but if you have a part-time job or work part-time, you work for fewer hours.

A permanent job/post has no end date, whereas a temporary job lasts for a limited period of time. In the UK, if you are on a zero-hour contract, you work when the employer needs you and do not have a guaranteed amount of work.

Casual workers do short, temporary jobs when they are needed. We often talk about casual employment. In contrast, secure or steady jobs last a long time and the people who have them do not feel likely to be made unemployed.

A fulfilling job or career makes you feel that you are doing something worthwhile. If you have a high-powered job or career, you have an important and interesting job, whereas a dead-end job is one with no prospect of being promoted.

Skilled jobs are ones that need qualifications or experience, while unskilled jobs do not. We also talk about skilled or unskilled workers.  In the UK, white-collar workers usually work in offices and blue-collar workers do physical jobs.

When people have a lot of work to do, they have a heavy workload and may work long hours. People in well-paid jobs/employment have high salaries/pay and people in badly-paid jobs/employment have low salaries/pay.

I hope you find these collocations useful, and that learning English will help you get your dream job!

source: Applying for a job or handing in your notice: collocations for work (1) and Permanent, temporary, fulfilling and dead-end jobs: collocations for work (2) posts by Liz Walter In the English language, in dictionary blog, Cambridge dictionary

Egészítsd ki a mondatokat a következő kifejezések egyikével (az igéket a mondatban egyeztetni kell):

dead-end job; to axe; to take on; temporary job; white-collar workers; casual workers; to terminate; unskilled workers

  1. Sam’s looking for a _____________ before I start university.
  2. We usually employ _________________ to pick the fruit.
  3. Several of these companies are ______ jobs.
  4. They always ___________ extra staff over the summer.
  5. I have taken the decision to ___________ your employment.
  6. Lots of ________________________ are now working from home.
  7. These companies recruit a lot of ________________from neighbouring countries.
  8. Unfortunately, I have taken a series of____________.

key/megoldások: 1. temporary job; 2. casual workers; 3. axing; 4. take on; 5. terminate; 6. white-collar workers; 7. unskilled workers; 8. dead-end

Vocabulary

to be out of work

munka nélkül lenni

to seek employment

foglalkoztatást keresni

to apply for

jelentkezni (állásra)

to fill in an application form

kitölteni egy jelentkezési lapot

to have an interview

álláshoz kapcsolódó elbeszélgetése van

to offer a job

állást ajánlani

to accept/turn down a job

elfogadni/elutasítani egy állást

to hire

bérelni

to take on staff

felvenni személyzetet

to lay stuff off

elbocsátani személyzetet

to terminate their employment

megszűntetni a foglalkoztatásukat

to cut/shed jobs

lefaragni az állásokat

to axe jobs

létszámot csökkenteni

to decide to leave a job

eldönteni, hogy otthagyni egy állást

to hand in notice

beadni a felmondást

to quit one’s job

otthagyni az állást

suddenly

hirtelen

to retire

visszavonulni/nyugdíjba menni

to take an early retirement

előnyugdíjba menni

to have a full/part time job

teljes/rész munkaidős állása van

permanent/temporary job

határozott időre szóló/határozatlan időre szóló munka

zero-hours contract (UK)

a munkáltató változtathatja a munkaórák számát, ezért nem köteles megjelölni a szerződésben

casual employment

alkalmi foglalkoztatás

fulfilling job

megelégedést nyújtó

dead-end job

állás, melyből nem lehet előlépni

prospect of being promoted

előléptetés esélye

skilled/unskilled job

szakmunka/betanított munka

white-collar workers

szellemi/értelmiségi dolgozók

blue-collar workers

fizikai munkások

to have heavy workload

nagy rajta a munkaterhelés

salaries

fizetések

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!