Szórend kérdő mondatokban

kezdő

Rövid összefoglaló a helyes kérdő szórendről.

SZÓREND KÉRDŐ MONDATOKBAN – HOGYAN TEGYÜNK FEL KÉRDÉSEKET ANGOLUL

Az angol nyelv a magyarhoz képest egy kissé bonyolultan teszi fel a kérdéseket. Míg magyarul sokszor elég a hangsúllyal (írásban egy kérdőjellel) jelezni, hogy na ez itt most egy kérdés (és nem kijelentés vagy felkiáltás), addig az angol nyelvben a kérdésekben nem csak hangsúly és írásjel jelzi a kérdést, hanem a szórend is. Ha angolul szeretnél egy kérdést feltenni, akkor kérdő szórendet kell használnod. Mielőtt belemélyednénk a kérdő szórend részletes taglalásába, ismerkedjünk meg néhány alapfogalommal.          

Kétfajta kérdéstípus létezik:

1)      yes – no questions

Az yes-no (azaz az igen-nem) kérdésre a válasz meglepő módon igen (yes) vagy nem (no). Az ilyen típusú kérdéseknél nincs kérdőszó, csak a kérdő szórendből derül ki, hogy ez itt egy kérdő mondat.

Például:

You are hungry.Éhes vagy.   Statement. – Kijelentés
Are you hungry? – Éhes vagy?   Question. – Kérdés

Ahogy azt a példából is láthatod, magyarul az írásjel kivételével semmi különbség nincs a kérdő és a kijelentő mondat között, angolul pedig megváltozott a mondat szórendje: kijelentő szórendből kérdő szórend lett.         

Létezik tagadó yes-no kérdés is:

Aren’t you hungry?– Nem vagy éhes?

Ebben az esetben is kérdő szórendet használunk (természetesen) és a segédigét tesszük (amivel kérdezünk) tagadó alakba. A kérdéseknek ezt a formáját (mármint a tagadó yes-no kérdéseket) akkor szoktuk használni, amikor a válaszadótól pozitív (azaz igenlő) választ várunk.

            2)         WH- questions (azaz a ’dáböljúédzs’ questions : )

Először is tisztázzuk, hogy miért hívják így őket. WH-question a nevük, mivel az ilyen típusú kérdések tartalmaznak kérdőszót is, és angolul a kérdőszavak (1 kivételével) ezzel a két betűvel kezdődnek. Wow!

Tehát, az ilyen kérdésekben van kérdőszó, így igen-nem választ nem lehet ezekre adni. A WH-questions -re (magyarul kérdőszavas kérdés) minimum egy szóval, de leginkább egy teljes mondattal kell válaszolni. (Kezdő nyelvtanulóknál örülünk az egy szónak is, hisz legalább értik a kérdést!) Na nézzünk egy-két példát!

  

WHO is this man?  – KI ez a férfi?
WHAT is his name? – MI a neve?
WHERE is he from? – HOVA valósi? 
WHY is he scared?  – MIÉRT fél?
WHEN was he born? – MIKOR született?           

He’s a secret agent. – Egy titkosügynök.
His name is Fox. – Foxnak hívják.
He’s from Canada. – Kanadába valósi.
I don’t know!  – Nem tudom!
I have no idea! Ask him! – Fogalmam sincs! Kérdezd meg tőle! 

KÉRDŐSZAVAK ANGOLUL

Who? – Ki?/ Kik?/ Kit?/ Kiket?
Whom? – Kinek?/(Kit?) … és még sok minden más prepozícióval kombinálva
What? – Mi?/ Mik?/ Mit?/ Miket?
Where? – Hol?
When? – Mikor?
Which? – Melyik?
Why? – Miért?
Whose? – Kié?
How? – Hogy?/ Hogyan?

Ezeken felül van még egy WH szó, de ez nem kérdőszó (hanem kérdést fog bevezetni majd függő beszédben, de az még a jövő zenéje…): WHETHER.

Minden WH szó vezethet be kérdést, kivéve az előbb említett WHETHER:

Who is that girl? – Ki az a lány?
Whom are you talking to? – Kihez beszélsz?
What is this? – Mi ez?
Where is the station?  Hol van az állomás?
When is your birthday? – Mikor van a születésnapod?
Which cake do you prefer? – Melyik süti tetszik jobban?
Why are you laughing? – Miért nevetsz?
Whose car is this? – Kié ez a kocsi?
How are you? – Hogy vagy?

Minden WH szó vezethet be függő kérdést (indirect/reported question), a WHETHER is:

He asked me who that girl was. – Megkérdezte tőlem, hogy ki az a lány.
She asked her whom he was talking to. – Megkérdezte tőle, hogy kihez beszél.
Can you tell me what this is? – Meg tudod mondani, hogy mi ez?
I wonder where the station is.– Azt szeretném tudni, hogy hol van az állomás.
He asked me when my birthday is. – Megkérdezte, hogy mikor van a születésnapom.
She asked the children which cake they preferred. – Megkérdezte a gyerekeket, hogy melyik süti tetszik nekik jobban.
They didn’t know why we were laughing. – Nem tudták, hogy miért nevetünk.
My father asked us whose car it was.  – Apám megkérdezte, hogy kié a kocsi.
They asked me how she was.  – Megkérdezte tőlem, hogy ő hogy van.
The director asked me whether I spoke foreign languages. – Az igazgató megkérdezte tőlem, hogy beszélek-e idegen nyelveket.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!