CHECK THIS OUT!

alapfok

Tanuljuk meg a CHECK OUT különböző jelentseit! 

TO CHECK OUT, TO CHECK OUT OF

You have to check out by 10 am.
The hotel was so terrible we check out after the first night.
Tom checked out of the hospital against the doctors’ orders.

A CHECK OUT phrasal verb jelentése “kijelentkezik valahonnan”. Ha azt is megmondjuk, hogy honnan, akkor egy OF előzi meg a helyet. A fenti példákat magyarra fordítva a következő mondatokat kapod:

You have to check out by 10 am. – Ki kell jelentkezniük délelőtt 10 óráig.
The hotel was so terrible we check out after the first night. – A hotel szörnyű volt, így az első éjszaka után kijelentkeztünk.
Tom checked out of the hospital against the doctors’ orders. – Tom kijelentkezett a kórházból az orvosok utasításai ellenére.

Most pedig gyakoroljunk egy kicsit. Egészítsd ki a mondatokat a CHECK OUT vagy CHECK OUT OF kifejezésekkel.

a) Sorry, Sir. What time do I have to ……………….. in the morning?
b) We ……………….. the hotel at 9 am, and went straight to the airport.
c) Always make sure you  haven’t left anything in your room before ……………….. .
d) When I got to the hotel, Mike had already ………………… .
e) My aunt called me to say that she ………………… the hospital earlier.

TO CHECK SOMEBODY OR SOMETHING OUT

Check out our website for the latest lessons.  
The police are checking out Paul’s story about the burglary.
I gave him a false phone number, but he didn’t check it out.
You seriously have to get this wound checked out by a doctor.

A CHECK SOMEBODY/SOMETHNG OUT phrasal verb jelentése “ellenőrizni valakit/valamit”, de jelenthet felhívást is arra, hogy valaki nézzen meg valamit (azért mert az érdekes, jó, vonzó, stb.). A fenti példákat magyarra fordítva a következő mondatokat kapod:

Check out our website for the latest lessons.  – Nézd meg a weboldalunkat a legfrissebb leckékért!
The police are checking out Paul’s story about the burglary. – A rendőrség Paul betöréssel kapcsolatos történetét ellenőrzi.
I gave him a false phone number, but he didn’t check it out. – Hamis telefonszámot adtam neki, de nem ellenőrizte.
You seriously have to get this wound checked out by a doctor. – Komolyan ellenőriztetned kell azt a sebet egy orvossal.

Most pedig gyakoroljunk egy kicsit. Fordítsd le az alábbi mondatokat angolra.

a) Nem tudok megbízni Johnban. Azt hiszem ellenőriznünk kellene, hogy a törénete igaz-e.
b) A rendőrség ellenőrzi a neveket, címeket és telefonszámokat, hogy kiderítse valósak-e.
c) Meg tudnád nézni, hogy van-e még tojás a hűtőben?
d) A cég minden esetben ellenőrzi az állasra jelentkezők Facebook profilját is. 

answers:

a)      check out
b)      checked out of
c)       check out
d)      checked out
e)      had checked out of

a)      I can’t trust John. I think we should check out if his story is true or not.
b)      The police are checking out the names, addresses and phone numbers to see if they are real or not.
c)       Could you please check out if we have any eggs in the fridge?
d)      The company always checks out the Facebook profile of any potential employees. 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nézd meg ezt is:  KÉPLEÍRÁS A NYELVVIZSGÁN - 201808 - FOCI

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!