Az „obviously” szó használata az angolban

alapfok

Hogyan használjuk az "obviously" szót? Olvasd el, és megtudod! 

Az „obviously” szó használata az angolban

Határozószó

Fordítása: nyilvánvalóan, egyértelműen, láthatóan, nyilván, magától értetődően

Használata:

1. It is used when giving information that you expect other people to know already or agree with. – Akkor használjuk, amikor olyan információt közlünk mással, amiről úgy gondoljuk, hogy már tudják vagy egyetértenek a dologgal kapcsolatban velünk, hasonló véleményen vannak velünk.

Obviously, we don’t want to spend too much money. – Nyilvánvalóan nem akarunk túl sok pénzt költeni.

Obviously not everyone wants a bank account. – Nyilván nem mindenki akar bankszámlát.

Diet and exercise are obviously important. – Az étrend és a testmozgás egyértelműen fontosak.

2. It is used to say that a particular situation or fact is easy to see or understand. – Akkor használjuk, ha egy bizonyos helyzet vagy tény egyértelműen látszik, el sem lehetne téveszteni, kétség sem fér hozzá.

He was obviously drunk. – Nyilvánvalóan részeg volt./Egyértelmű, hogy részeg volt.

They’re obviously not coming. – Nyilvánvalóan nem fognak eljönni.

‘I didn’t realise it was a formal occasion.’ ‘Obviously!’ (= I can see by the way you are dressed) – „Nem tudtam, hogy ünnepélyes körülményekre kellene készülnöm.” „Ez nyilvánvalóan látszik rajtad.” (Látszik, hogy nem vagy úgy öltözve.)

Szinonimák:

clearly, of course, certainly, needless to say, without doubt, assuredly, plainly, undoubtedly, evidently, unquestionably, undeniably, beyond doubt

Helye a mondatban:

Gyakran használjuk a mondat elején. Ha nem oda kerül, akkor rendszerint közvetlenül az ige előtt áll, kivéve a ’be’ (lenni) ige alakjait, amelyek után következik. Ha segédigét is használunk, akkor az ige és a segédige közé kerül.

És néhány idézet, okos mondás, hogy könnyen megjegyezd a használatát:

A lion is called a ‘king of beasts’ obviously for a reason. – Nyilvánvalóan oka van annak, hogy az oroszlánt az állatok királyának hívják.

The first man to compare the cheeks of a young woman to a rose was obviously a poet; the first to repeat it was possibly an idiot. (Salvador Dali) – Aki először hasonlította egy fiatal nő arcát rózsához, nyilvánvalóan költő volt, aki először továbbadta ezt, az viszont valószínűleg idióta.

Imitation is obviously a great form of flattery. – Az utánzás nyilvánvalóan a hízelgés egy nagyszerű formája.

I obviously have a great love and appreciation of jewelry, thanks to my mother, much to the dismay of both my father and my boyfriends. (Ivanka Trump) – Nyilvánvaló, hogy nagyon szeretem és értékelem az ékszereket. Ezt az anyámnak köszönhetem, az apám és a barátom viszont nagyon nincsenek odáig ezért.

Conversations with my mother, father, my grandparents, as I’ve grown up have obviously driven me towards wanting to try and make a difference as much as possible.(Prince Harry) – Az anyámmal, apámmal és a nagyszüleimmel való beszélgetések miközben felnőttem, nyilvánvalóan abba az irányba tereltek, hogy próbáljak meg úgy élni, hogy a lehető legnagyobb pozitív befolyásom legyen.

Obviously, because of my disability, I need assistance. But I have always tried to overcome the limitations of my condition and lead as full a life as possible. I have travelled the world, from the Antarctic to zero gravity.(Stephen Hawking) – A betegségem miatt nyilvánvalóan szükségem van mások segítségére. De mindig megpróbáltam legyőzni az állapotomból adódó korlátokat és olyan teljes életet élni, amilyet csak lehetséges. Beutaztam a világot a Déli-sarktól a nulla gravitációig.

Nézd meg ezt is:  Mike And Molly – Some Hugging In The Toilet

Kapcsolódó anyagok

Kezdőlap
Leckekereső
Napi leckék
Videokurzusok
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!