A ‘supposed to’ használata az angolban

minden

"Time is supposed to heal you."  . mondta Adele a Hello című számban ... hogyan is használjuk ezt a szerkezetet? 

Járjuk körül a ‘supposed to’ használatát az angolban! Jó néhány magyarra fordított példamondattal, mert magyarra fordítani időnként nem könnyű ezt a szerkezetet.

Kezdjük a címben látott mondattal. Hányféleképpen tudnád lefordítani?

Nekünk ennyi változatban sikerült:

Azt mondják, hogy az idő majd gyógyulást hoz.

Úgy tartják, hogy az idő majd meggyógyít.

Azt várnád, hogy az idő majd gyógyulást hoz.

Azt gondolnád, hogy az idő majd gyógyulást hoz.

Azt feltételeznéd, hogy az idő begyógyítja a sebeket.

Arra számítanál, hogy az idő majd meggyógyít.

Az idő feladata lenne, hogy begyógyítsa a sebeket.

Az idő dolga lenne, hogy gyógyulást hozzon.

Az idő elvileg gyógyulást hoz.

Az idő elméletileg begyógyítja a sebeket.

Az idő állítólag gyógyulást hoz.

Az idő be szokta gyógyítani a sebeket.

Az időnek gyógyulást kéne/kellene hoznia.

Az emberek szerint az idő begyógyítja a sebeket.

A várakozások szerint az idő gyógyulást szokott hozni.

Biztosan lehetne még ragozni, és újabb változatokat találni, de ennyiből is látszik, hogy ez nem a legegyszerűbben megtanulható kifejezése az angolnak, és a szövegkörnyezettől függően igen változatosan tudjuk magyarra fordítani.

Nézzük meg, hogy mit is kell tudni a ‘be supposed to’-ról:

1. it is supposed to = it is said to be, it is believed – állítólag, azt mondják róla, azt állítják róla

I’m going to the cinema tonight. The new Peter Pan movie is supposed to be very good. – Moziba megyek ma este. Az új Pán Péter film állítólag nagyon jó.

Why was John sent home from school? He’s supposed to have shouted at the head teacher. – Miért küldték John-t haza az iskolából? Állítólag kiabált az igazgatóval.

Is it supposed to be funny? – Szerinted ez vicces?

Keith then told me what was supposed to be story of his life. – Keith azután elmesélte nekem az állítólagos élettörténetét.

“They say that time is supposed to heal you.” (Adele) – Azt mondják, hogy az idő majd gyógyulást fog hozni / meggyógyít.

2. Something is supposed to happen = it is planned, expected or arranged – kellene, kéne, úgy volt, hogy…, úgy van, hogy…, elméletileg

I’m supposed to be meeting my girlfriend tonight, but I’m afraid I’m going to be late. – Megbeszéltük a barátnőmmel, hogy találkozunk ma este, de attól tartok, hogy el fogok késni.

The plane was supposed to arrive at 8 p.m., but it was more than an hour late. – Úgy volt, hogy a repülő este nyolckor érkezik, de több mint egy órát késett.

You were supposed to do the cleaning. Why didn’t you do it? – Úgy volt, hogy kitakarítasz. / Ki kellett volna takarítanod. Miért nem csináltad meg?

3. You’re supposed to do something = people have to do something according to the rules or the law – kell, elvárják tőled, az az elvárás, hogy…

You’re supposed to be on time at work every day. – Mindennap pontosan kell érkezned a munkahelyedre.

Doctors are supposed to be caring and conscientious. – Az orvosoktól azt várják, hogy odafigyeljenek a páciensekre és lelkiismeretesek legyenek.

Luke was supposed to come to dinner, but he didn’t show up. What’s happened? – Úgy volt, hogy Luke jön hozzánk vacsorára, de nem jött. Vajon mi történt?

Am I supposed to run around and try to find where he’s hiding? – Talán szaladgáljak körbe-körbe, és próbáljam megtalálni, hogy hová bújt el?

Nice little girls are supposed to sit still in school and listen to the teacher. – A jó kislányoktól elvárják, hogy csendben üljenek az iskolában, és hallgassák, hogy mit mond a tanár.

4. You’re not supposed to do something = something is not allowed or not advisable for you to do – valami nincs megengedve, nem szabad, tiltva van, nem kéne, azt mondták, hogy ne…, azt tanácsolták neki, hogy ne…

You’re not supposed to listen to loud music after 10 p.m. – Este 10 után nem szabad hangosan zenét hallgatni.

My father is not supposed to lift heavy objects as he has had an operation. – Az apámnak azt mondták, hogy ne emeljen nehéz dolgokat, mert műtétje volt. 

You’re not supposed to be here. – Nem kéne, hogy itt legyél.

You’re not supposed to drive a car if you don’t have a driving licence. – Ha nincs jogosítványod, nem szabad autót vezetned.

5. A ‘supposed to’-t gyakran használjuk annak a hangsúlyozására, hogy valaminek meg kellene történnie, valaminek úgy kellene lennie, de még sincs úgy, mégsem történik úgy.

Cats are supposed to be afraid of dogs, but our cat and dog have been playing with each other all afternoon. – A macskák állítólag félnek a kutyáktól, de a kutyánk és a macskánk egész délután együtt játszott.

That’s a beautiful poem, but what is it supposed to mean? – Ez egy gyönyörű vers, de vajon mit akar jelenteni?

Hogy éppen melyik értelemben használják a ’supposed to’-t? Általános szabály nincs, gyakran ez csak a kontextusból, a szövegösszefüggésből derül ki.

‘Supposed to’ or ‘not supposed to’? Decide which one to use in the sentences.

1. You are ………………. park here. It’s forbidden.

2. He was ………………. do the washing up, but the sink is full of dirty dishes.

3. She is ………………. be very rich. She gives a lot of money to charities.

4. You are ………………. be here. Nobody invited you.

5. John is ………………. arrive on time, but he is always late.

Key

1. not supposed to

2. supposed to

3. supposed to

4. not supposed to

5. supposed to

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!